Wroclaw Medical University Press

Scientific Journals
Books
Habilitation theses

Books archive

Laboratory Manual
for the second-year students of English Division medical studies
Wrocław 2016 r.
ISBN: 978-83-7055-287-9
Number of pages: 124
Format: B5
Cover: miękka
-
Medical biology
for students Faculty of Medicine and Faculty of Dentistry English Division
Agnieszka Cisowska, Dorota Tichaczek-Goska, Maria Wesołowska, Dorota Wojnicz
ISBN: 978-83-7055-585-6
Wrocław, 2010 r., dodruk 2015 r.
Ilość stron: 106
Format: 17x24 cm
Oprawa: miękka
Toksykologia środowiskowa i kliniczna
Wybrane zagadnienia
Mariola Śliwińska-Mossoń, Anna Bizoń, Halina Milnerowicz
Wrocław 2013 r.
ISBN: 978-83-7055-573-3
Wydanie pierwsze
Ilość stron: 114
Format: 17x24 cm
Oprawa: miękka
70 lat Wydziału Farmaceutycznego. 37 lat Oddziału Analityki Medycznej
Wrocław 2017 r.
ISBN: 978-83-7055-319-7
Number of pages: 104
Format: B5
Cover: twarda
Książka Jubileuszowa Wydziału Farmaceutycznego i Oddziału Analityki Medycznej
Onkogenetyka
Teoria i praktyka kliniczna
Skrypt dla studentów medycyny
Redakcja naukowa: Agnieszka Stembalska, Karolina Pesz, Maria Małgorzata Sąsiadek
Wrocław 2015 r.
ISBN: 978-83-7055-479-8
Ilość stron: 78
Format: 17x24 cm
Oprawa: miękka
Historia diety i kultury odżywiania
Pod redakcją Bożeny Płonki-Syroki, Haliny Grajety i Andrzeja Syroki
Wrocław 2018 r.
ISBN: 978-83-7055-367-8
Objętość: s. 178
Format: B5
Oprawa: miękka

 

Practical skills for primary care physicians
Pod redakcją Andrzeja Steciwko
Wrocław 2011 r.
ISBN: 978-83-7055-127-8
Number of pages: 244
Format: 17x24 cm
Cover: twarda, lakierowana

 

Podręcznik jest skierowany przede wszystkim do studentów anglojęzycznych wydziału lekarskiego. Książka ma ułatwić zdobywanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu procedur diagnostycznych i terapeutycznych wykonywanych samodzielnie przez lekarza rodzinnego. Podręcznik jest przydatnym narzędziem w zdobywaniu wiedzy przez każdego lekarza, który wypełnia obowiązek ustawicznego kształcenia.
Żywienie człowieka i analiza żywności wybrane zagadnienia
Wrocław 2017 r.
ISBN: 978-83-7055-279-4
Objętość: s. 202
Format: B5
Oprawa: miękka
Podręcznik zawiera wybrane zagadnienia z bromatologii, czyli nauki o żywności (w języku greckim: broma – żywność, pożywienie, logos – nauka), jej jakości odżywczej i zdrowotnej. Przedstawiono w nim najważniejsze metody ilościowe i jakościowe, stosowane w analizie żywności do oznaczania zawartości składników odżywczych i zanieczyszczeń, a także do oceny sposobu żywienia człowieka. Podręcznik zawiera także zasady prawidłowego żywienia, zagadnienia związane z interakcją leków z pożywieniem oraz elementy analizy sensorycznej żywności. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunku farmacja i dietetyka, a także innych, związanych z analizą żywności. Wiedza na temat zależności: żywienie–zdrowie, a także: żywienie–leki–zdrowie daje możliwość wykorzystania jej w opiece farmaceutycznej i profilaktyce zdrowotnej.
.
Endokrynologia kliniczna
Podręcznik dla studentów
Redakcja naukowa: Andrzej Milewicz
ISBN: 978-83-7055-448-4
Wrocław 2007 r., dodruk 2012 r.
Number of pages: 260
Format: 17×24 cm
Binding: miękka, lakierowana
Podręcznik skierowany do studentów medycyny. Autorzy, opierając się na przyjętych faktach medycznych (EBM), przygotowali w skondensowanej formie najważniejsze informacje dotyczące najczęstszych zaburzeń hormonalnych i metabolicznych. Podano przyjęte przez Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne standardy diagnostyczno-terapeutyczne. Zainteresowani poszerzeniem wiedzy endokrynologicznej mogą korzystać z polskich i zagranicznych podręczników endokrynologii klinicznej, które są podane w spisie literatury.
Lab manual
for the Students of II Year of Medical Studies English Division
ISBN: 83-7055-402-6
Wrocław, 2009 r., dodruk 2011 r.
Number of pages: 112
Format: 17x24 cm
Binding: miękka, lakierowana
Skrypt dla studentów II roku anglojęzycznych studiów medycznych odbywających studia w ramach English Division.

 

Laboratoryjna diagnostyka chlamydioz
Irena Choroszy-Król, Janina Ruczkowska
Wrocław 2004 r.
ISBN: 83-7055-197-1
Number of pages: 70
Format: 17×24 cm
Binding: miękka, lakierowana

 

 
Najważniejsze zagadnienia orzecznicze w podstawowej opiece zdrowotnej
Redakcja naukowa: Andrzej Steciwko, Jarosław Drobnik
Wrocław 2008 r.
ISBN: 978-83-7055-592-4
Number of pages: 96
Format: 17×24 cm
Binding: miękka, lakierowana
Zespół autorów skoncentrował się na omówieniu najważniejszych i najczęściej spotykanych zagadnień orzeczniczych w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Intencją autorów było przygotowanie podręcznika nie do orzecznictwa, ale raczej praktycznego przewodnika w rozwiązywaniu problemów, często sygnalizowanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
Poczet Doktorów Honoris Causa Akademii Medycznej we Wrocławiu 1950–2010
ISBN: 978-83-7055-419-4
Number of pages: 388
Format: 23x29 cm
Binding: twarda
Polsko-angielskie, ekskluzywne wydawnictwo jubileuszowe, w którym przedstawiono sylwetki osiemdziesięciu dwóch wybitnych naukowców, którzy otrzymali najwyższą godność akademicką – tytuł doktora honoris causa uczelni medycznej we Wrocławiu.
Poczet Rektorów i Dziekanów Akademii Medycznej we Wrocławiu
Wrocław 2010 r.
ISBN: 978-83-7055-427-9
Number of pages: 150
Format: 23x29 cm
Binding: twarda
Ekskluzywne wydawnictwo jubileuszowe, w którym przedstawiono rektorów wrocławskiej Akademii Medycznej w latach 1950–2010. Poczet dziekanów obejmuje także okres 1945–1950, w którym Wydział Lekarski wchodził w skład Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej.
Podręcznik laboratoryjny z chemii medycznej
dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego i Lekarsko-Stomatologicznego
Redakcja naukowa: Iwona Kątnik-Prastowska
Wrocław, 2015 r.
ISBN: 978-83-7055-495-8
Number of pages: 248
Format: 17x24 cm
Binding: miękka, lakierowana
Podręcznik laboratoryjny z chemii medycznej dla studentów I roku studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego obejmujący następujące zagadnienia:
  • roztwory wodne jako środowisko zycia,
  • roztwory buforowe,
  • reakcje chemiczne cukrowców w układach biologicznych,
  • właściwości fizykochemiczne białek.
wydanie drugie, poprawione
Postępy kardiologii
Skrypt dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego
Autorzy: Arkadiusz Derkacz, Bogumiła Halawa, Walentyna Mazurek, Andrzej Mysiak, Piotr Salomon, Maria Witkowska
Wrocław 2006 r.
ISBN: 978-83-7055-031-8
Number of pages: 144
Format: 17×24 cm
Binding: miękka, lakierowana
W książce omówiono wybrane zagadnienia z kardiologii pod kątem realizowanego programu dydaktycznego. Podręcznik uzyskał niezależną, bardzo dobrą recenzję merytoryczną.
Przewodnik do ćwiczeń z mikrobiologii lekarskiej
Irena Choroszy-Król, Małgorzata Fleischer
Wrocław 2004 r.
ISBN: 83-7055-222-6
Number of pages: 54
Format: 17×24,5 cm
Binding: miękka, lakierowana
 
Toksoplazmoza
Redakcja naukowa: Beata Magdalena Sobieszczańska
Wrocław 1999 r.
ISBN: 83-7055-227-7
Number of pages: 46
Format: 15×21 cm
Binding: miękka, lakierowana
 
Utopia zmedykalizowana
Jarosław Barański
Wrocław 2013 r.
ISBN: 978-83-7055-525-2
Wydanie pierwsze
Number of pages: 102
Format: 17x24 cm
Binding: miękka, lakierowana
Książka „Utopia zmedykalizowana” Jarosława Barańskieg nie rozpisuje scenariuszy medycznej utopii, raczej koncentruje się na jej już wypowiadanych tematach. Rozdział pierwszy, Narracja utopijna i medyczna utopia, jest wielowątkowym i nieco rozproszonym studium utopijnego myślenia o pragnieniu szczęśliwego i długowiecznego życia. Głównym zadaniem tego rozdziału jest rozpoznanie cech utopijnych projektów oraz charakterystyka obecnych w nich wątków odnoszących się do medycyny. Drugi rozdział, Medycyna i utopijna kompensacja, jest analizą motywu długowieczności w literaturze utopijnej oraz pojmowania współczesnej terapii jako kompensacji zła, którym skażone jest ludzkie ciało nieubłaganie chylące się ku swemu biologicznemu upadkowi. Trzeci rozdział, Utopia ciała doskonałego, jest rozbiorem biotechnologicznego projektu ludzkiego ciała, który zgłasza gotowość do zapewnienia długowieczności człowieka, a nawet nieśmiertelności. Ostatni rozdział, Utopia duszy szczęśliwej, jest natomiast ukazaniem konsekwencji biotechnologicznej utopii w farmakologicznym substytuowaniu szczęśliwego życia.
Wrodzone zarośnięcie przełyku
Praktyczny przewodnik
Pod redakcją naukową Roberta Śmigla i Dariusza Patkowskiego
Wrocław 2012 r.
ISBN: 978-83-7055-437-8
Number of pages: 236
Format: 17×24 cm
Binding: miękka, lakierowana
Jest to pierwsza pozycja na polskim rynku wydawniczym poświęcona w całości różnym aspektom jednej z najcięższych wad rozwojowych – zarośnięciu przełyku. Autorzy poszczególnych rozdziałów, wybitni znawcy omawianych zagadnień, reprezentujący różne specjalności medyczne, omawiają m.in.: definicje, epidemiologię, podział, przyczyny, objawy, diagnostykę prenatalną i pourodzeniową zarośnięcia przełyku, jak również zasady leczenia chirurgicznego tej wady oraz wielospecjalistyczną opiekę nad dzieckiem po operacji wraz poradnictwem genetycznym dla rodziców dziecka. Publikacja jest pomocna w zrozumieniu wady rozwojowej, jaką jest zarośnięcie przełyku i przedstawia wielospecjalistyczną opiekę nad dziećmi z tą wadą, będzie służyć zarówno lekarzom (chirurgom dziecięcym, anestezjologom, neonatologom, pediatrom, gastrologom, pulmonologom, genetykom, a także lekarzom rodzinnym), jak i terapeutom oraz rodzicom chorego dziecka. W każdym rozdziale zamieszczono podsumowanie z najistotniejszymi informacjami oraz wskazówki praktyczne. Książka zawiera również spis ważnych stron internetowych, stowarzyszeń i instytucji państwowych, organizacji sprawujących opiekę medyczną nad dziećmi z wadami rozwojowymi, spis poradni genetycznych na terenie Polski, a także arkusz wywiadu z rodzicami i badania dziecka z zarośnięciem przełyku oraz opis zasad resuscytacji krążeniowo- oddechowej u dzieci. Do książki dołączono płytę DVD, która zawiera zapisy wideo z zabiegów chirurgicznych wykonanych techniką torakoskopową w różnych postaciach klinicznych zarośnięcia przełyku.
Wybrane aspekty formalnoprawne w podstawowej opiece zdrowotnej
Redakcja naukowa: Andrzej Steciwko, Jarosław Drobnik
Wrocław 2008 r.
ISBN: 978-83-7055-584-9
Number of pages: 104
Format: 17x24 cm
Binding: miękka, lakierowana
Tematyka książki obejmuje zagadnienia dotyczące relacji lekarz–pacjent, problematyki błędu medycznego, trudności wynikających z prowadzenia dokumentacji medycznej. Część rozdziałów jest poświęcona zagadnieniom bardziej szczegółowym, związanym z możliwością wydawania określonych zaświadczeń i orzeczeń, a także sytuacji, gdy lekarz staje się uczestnikiem i podmiotem postępowania karnego.
Zdrowie publiczne
Podręcznik akademicki
Redakcja naukowa: Anna Felińczak i Andrzej M. Fal
ISBN: 978-83-7055-474-3
Wrocław, 2010 r.
Number of pages: 304
Format: 17x24 cm
Binding: miękka
Pierwsze wydanie podręcznika omawiającego wszechstronnie zagadnienia związane z szybko rozwijajacą się dziedziną nauki – zdrowiem publicznym. Pozwoli na szerokie spojrzenie na wybraną specjalność oraz ułatwi przyswojenie niezbędnej wiedzy obejmującej holistyczne podejście do problemów zdrowia.
Zespoły lękowo-depresyjne
Patogeneza, obraz kliniczny i leczenie
Redakcja naukowa: Krzysztof Małyszczak, Tomasz Pawłowski
Wrocław 2007 r.
ISBN: 978-83-7055-464-4
Number of pages: 152
Format: 17×24 cm
Binding: miękka foliowana
Wyniki badań epidemiologicznych prowadzonych na całym świecie wykazują, że zaburzenia lękowe oraz depresyjne należą do najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. Częstość występowania zaburzeń lękowych wynosi 15–25%, a zaburzeń depresyjnych 10–18%. Są to dane, które uzyskano, opierając się na kryteriach diagnostycznych zaburzeń psychicznych zawartych w obowiązujących systemach klasyfikacyjnych DSM i ICD. Książka jest przeznaczona dla lekarzy, psychologów, psychoterapeutów – jest wyczerpującym przeglądem aktualnego stanu wiedzy na temat współistnienia depresji i lęku.
Cukrzyca
Skrypt dla Wydziału Pielęgniarskiego
Pod redakcją: Prof. dr hab. Barbara Kowal-Gierczak
Wrocław 1997 r.
ISBN: 83-7055-242-0
Number of pages: 92
Format: 17×24 cm
Binding: miękka foliowana