Wroclaw Medical University Press

Scientific Journals
Books
Habilitation theses

Books

Wrodzone zarośnięcie przełyku
Praktyczny przewodnik
Pod redakcją naukową Roberta Śmigla i Dariusza Patkowskiego
Wrocław 2018 r.
ISBN: 978-83-7055-394-4
Number of pages: s. 313
Format: B5
Cover: miękka ze skrzydełkami
50 zł
Założeniem redaktorów jest, aby książka była praktycznym przewodnikiem pomocnym wszystkim zaangażowanym w pomoc dzieciom z zarośnięciem przełyku – zarówno lekarzom (w tym lekarzom pierwszego kontaktu), jak i terapeutom (np.: rehabilitantom, dietetykom, nauczycielom, psychologom) oraz rodzicom i opiekunom dzieci z zarośnięciem przełyku (bardzo ważna grupa odbiorców).
W książce zamieszczono rozdziały dotyczące aspektów badawczych, medycznych i praktycznych zarośnięcia przełyku. Rozdziały poświęcone embriologii, biologii molekularnej i genetyce oraz diagnostyce i leczeniu tej wady są adresowane przede wszystkim do specjalistów […]. W książce znajdują się również rozdziały interesujące i przystępne dla Czytelnika- niemedyka, a poświęcone omówieniu aspektów praktycznych opieki prenatalnej i postnatalnej, w tym opieki długoterminowej nad dziećmi z zarośnięciem przełyku, a także elementów poradnictwa genetycznego i przygotowania rodziców do kolejnej ciąży. (ze Wstępu prof. dr hab. Marii Sąsiadek)
Żywienie człowieka i analiza żywności wybrane zagadnienia
Wrocław 2018 r.
ISBN: 978-83-7055-391-3
Number of pages: s. 222
Format: B5
Cover: miękka
40 zł
Podręcznik zawiera wybrane zagadnienia z bromatologii, czyli nauki o żywności (w języku greckim: broma – żywność, pożywienie, logos – nauka), jej jakości odżywczej i zdrowotnej. Przedstawiono w nim najważniejsze metody ilościowe i jakościowe, stosowane w analizie żywności do oznaczania zawartości składników odżywczych i zanieczyszczeń, a także do oceny sposobu żywienia człowieka. Podręcznik zawiera także zasady prawidłowego żywienia, zagadnienia związane z interakcją leków z pożywieniem oraz elementy analizy sensorycznej żywności. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunku farmacja i dietetyka, a także innych, związanych z analizą żywności. Wiedza na temat zależności: żywienie–zdrowie, a także: żywienie–leki–zdrowie daje możliwość wykorzystania jej w opiece farmaceutycznej i profilaktyce zdrowotnej.
Chemia kliniczna dla studentów analityki medycznej
Podstawy walidacji metody. Metody oznaczania wybranych parametrów biochemicznych
Wrocław 2018 r.
ISBN: 978-83-7055-503-0
Objętość: s. 342
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
55 zł
-
Historia diety i kultury odżywiania
Pod redakcją Bożeny Płonki-Syroki, Haliny Grajety i Andrzeja Syroki
Wrocław 2018 r.
ISBN: 978-83-7055-367-8
Number of pages: s. 178
Format: B5
Cover: miękka
55 zł
Książka pod tytułem "Historia diety i kultury odżywiania" podejmuje kwestie związane z obszarem kultury europejskiej, w tym polskiej.
 
Traditional Medical Systems of Africa and Asia and Their Transformations
Pod redakcją Bożeny Płonki-Syroki, Arin Namal, Mateusza Dąsala, i Grzegorza Wiktorowskiego
Wrocław 2017 r.
ISBN: 978-83-7055-335-7
Number of pages: s. 162
Format: B5
Cover: miękka
48 zł
-
Moja Akademia
Autor: Bogdan Łazarkiewicz
Wrocław 2017 r.
ISBN: 978-83-7055-239-8
Number of pages: 228
Format: B5
Cover: twarda
45 zł
Książka pod tytułem "Moja Akademia" powstała na podstawie poprawionych i uzupełnionych 48 artykułów, które ukazywały się co miesiąc w latach 2012-2016 w "Gazecie Uczelnianej" Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 
70 lat Wydziału Farmaceutycznego. 37 lat Oddziału Analityki Medycznej
Wrocław 2017 r.
ISBN: 978-83-7055-319-7
Number of pages: 104
Format: B5
Cover: twarda
30 zł
Książka Jubileuszowa Wydziału Farmaceutycznego i Oddziału Analityki Medycznej
Handbook of Chemistry
for Students Faculty of Medicine and Faculty of Dentistry
Wrocław 2017 r.
ISBN: 978-83-7055-295-4
Number of pages: 282
Format: B5
Cover: miękka, lakierowana
40 zł
Podręcznik do chemii dla studentów Wydziału Lekarskiego i Lekarsko-Stomatologicznego
Każdy rozdział „Podręcznika do chemii” został podzielony na trzy podstawowe sekcje. Pierwsza z nich, zatytułowana „Zrozumienie problemu”, stanowi wprowadzenie do ćwiczeń laboratoryjnych. W tej części studenci mogą się zapoznać z budową i właściwościami fizykochemicznymi niektórych biomolekuł występujących w ludzkich tkankach i płynach ustrojowych. Część „Ćwiczenia laboratoryjne” zawiera opis doświadczeń chemicznych, które należałoby przeprowadzić podczas zajęć praktycznych. W ostatniej części studenci znajdą zagadnienia i pytania, które pomogą im się uczyć i utrwalić zdobytą wiedzę. Życząc powodzenia wszystkim studentom uczęszczającym na zajęcia z chemii medycznej, proszę, aby pamiętali, że unikalna struktura biocząsteczki jest ściśle związana z jej funkcją i udziałem w sekwencji reakcji biochemicznych zachodzących w organizmie człowieka. Prof. dr hab. Iwona Kątnik-Prastowska
-
Laboratory Manual
for the second-year students of English Division medical studies
Wrocław 2016 r.
ISBN: 978-83-7055-287-9
Number of pages: 124
Format: B5
Cover: miękka
20 zł
-
Biochemia kliniczna
podręcznik do ćwiczeń dla studentów Oddziału Analityki Medycznej
Wrocław 2017 r.
ISBN: 978-83-7055-xxx-x
Number of pages: 132
Format: B5
Cover: miękka
25 zł

„Biochemia kliniczna. Podręcznik do ćwiczeń dla studentów Oddziału Analityki Medycznej” pod redakcją dr hab. Jolanty Zuwały-Jagiełło jest bardzo interesującą pozycją wydawniczą. Ufam, że spotka się z dużym zainteresowaniem studentów, bo stanowi rodzaj przewodnika przedstawiającego zagadnienia z zakresu podstawy i osiągnięć biochemii klinicznej w prosty i przystępny sposób.

Książka składa się z 14 rozdziałów. Każdy z nich zawiera dwie części: teoretyczną, wprowadzającą studenta w tematykę wybranego zagadnienia, oraz praktyczną, przedstawiającą szczegółowo metodykę oznaczania wybranych parametrów biochemicznych. Doświadczenia są opisane bardzo przejrzyście, co ułatwia ich prawidłowe wykonanie przez studentów i właściwą interpretację uzyskanych wyników. Tematyka poszczególnych rozdziałów dotyczy zagadnień diagnostycznych istotnych z punktu widzenia praktycznego i naukowego. Uwzględnia nowoczesne metody stosowane w badaniach biochemicznych (np. proteomikę, powierzchniowy rezonans plazmonów), które z powodzeniem można wykorzystać zarówno w medycznych laboratoriach diagnostycznych, służąc pomocą przede wszystkim pacjentom, jak i w laboratoriach naukowo-badawczych.

dr hab. n. med. Eugenia Murawska-Ciałowicz, prof. nadzw.
Katedra Fizjologii i Biochemii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Elementy chemii fizycznej
dla studentów farmacji i analityki medycznej
Wrocław 2016 r.
ISBN: 978-83-7055-543-6
Number of pages: 162
Format: 17×24 cm
Cover: miękka
20 zł
 
Psychiatria
Podręcznik akademicki
Wrocław 2016 r.
ISBN: 978-83-7055-207-7
Number of pages: 496
Format: 17×24 cm
Cover: miękka
55 zł
Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów, Zespół Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przygotował niniejszy podręcznik, który jest syntetycznym opracowaniem tematyki związanej z przedmiotem psychiatria realizowanym programowo na studiach medycznych i na niektórych kierunkach uniwersyteckich (psychologia, prawo, muzykoterapia).
Skrypt do ćwiczeń z syntezy i technologii środków leczniczych
Wrocław 2016 r.
ISBN: 978-83-7055-546-7
Number of pages: 270
Format: 17×24 cm
Cover: miękka
32 zł
wydanie II poprawione i uzupełnione
Ćwiczenia z Biochemi
Skrypt dla Studentów II roku Wydziału lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Wrocław 2016 r.
ISBN: 978-83-7055-390-6
Number of pages: 80
Format: 17×24 cm
Cover: miękka, lakierowana
20 zł
 
Technologia Postaci Leku
Materiały do zajęć praktycznych
Wrocław 2016 r.
ISBN: 978-83-7055-583-2
Number of pages: 138
Format: 17×24 cm
Cover: miękka, lakierowana
22 zł
 
 
Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki
Skrypt dla studentów medycyny
Wrocław 2005 r.
ISBN: 83-7055-334-6
Number of pages: 162
Format: 17×24 cm
Cover: miękka, lakierowana
16 zł
Ćwiczenia laboratoryjne są ważnym składnikiem programu biofizyki realizowanego na uczelniach medycznych. Program ćwiczeń został zmodyfikowany: wprowadzono ćwiczenia o tematyce dobieranej specjalnie pod kątem profilu studiów medycznych. Prawidłowe przygotowanie się do każdego z tych ćwiczeń wymaga od studenta poznania zagadnień określonych dla danego ćwiczenia z obowiązującego materiału. Ze względu na specyfikę ćwiczeń znalezienie w dostępnych podręcznikach niektórych zagadnień jest trudne lub wymaga zgromadzenia wiadomości z wielu książek. Skrypt opracowano, aby ułatwić przygotowanie się do ćwiczeń, usystematyzować gromadzoną wiedzę oraz ukazać cel prowadzonych doświadczeń. Zawiera opisy ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych na wszystkich wydziałach i kierunkach studiów medycznych.
Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej
Zbigniew Sztuba
Wrocław 2006 r.
ISBN: 978-83-7055-103-2
Number of pages: 40
Format: 17×24 cm
Cover: miękka, lakierowana
7 zł
 
Ćwiczenia z biochemii
Skrypt dla studentów Wydziału Lekarskiego

Wrocław 2016 r.
ISBN: 978-83-7055-551-1
Number of pages: 140
Format: 17×24 cm
Cover: miękka, lakierowana
30 zł
 
Ćwiczenia z chemii analitycznej i ilościowej dla II roku farmacji i I roku analityki medycznej
Tomasz Błaśkiewicz, Iga Komorowska
ISBN: 978-83-7055-537-5
Wrocław, 2009 r.
Number of pages: 44
Format: 17x24 cm
Cover: miękka, lakierowana
9 zł
Ćwiczenia z chemii analitycznej ilościowej klasycznej mają zapoznać studentów z wybranymi, podstawowymi operacjami wykonywanymi w laboratoriach, z wykorzystywanym do tego celu sprzętem, z zasadami rzetelnej i odpowiedzialnej pracy oraz sposobami jej dokumentowania. Nabywane umiejętności podczas wykonywanych samodzielnie prac są na bieżąco weryfikowane i doskonalone przez prowadzących zajęcia asystentów, a dokładność egzekwowana przez dobór rodzaju i kolejności wykonywania analiz kontrolnych. Wiedzę teoretyczną, potrzebną do właściwego wykonania analiz i zaliczenia kolokwiów, studenci uzyskują na wykładach, zajęciach fakultatywnych i samodzielnie, korzystając z literatury przedmiotu (piśmiennictwo umieszczone na końcu książki).
Dietetyka kliniczna
Redakcja naukowa: Elżbieta Poniewierka
ISBN: 978-83-7055-559-7
Wrocław 2016 r.
Number of pages: 172
Format: 17×24 cm
Cover: miękka, lakierowana
30 zł
 
Handbook of Chemistry
for Students Faculty of Medicine and Faculty of Dentistry
Redakcja naukowa: Iwona Kątnik-Prastowska
Wrocław, 2009 r., dodruk 2016 r.
ISBN: 978-83-7055-553-5
Number of pages: 214
Format: 17x24 cm
Cover: miękka, lakierowana
52 zł
Podręcznik dla studentów anglojęzycznych kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.
Lab manual
for the students of dentistry of medical studies English Division
ISBN: 83-7055-402-6
Wrocław, 2014 r.
Number of pages: 98
Format: 17x24 cm
Cover: miękka, lakierowana
15 zł
 
Medical biology
for students Faculty of Medicine and Faculty of Dentistry English Division
Agnieszka Cisowska, Dorota Tichaczek-Goska, Maria Wesołowska, Dorota Wojnicz
ISBN: 978-83-7055-585-6
Wrocław, 2010 r., dodruk 2015 r.
Number of pages: 106
Format: 17x24 cm
Cover: miękka
30 zł
Skrypt dla studentów II roku anglojęzycznych studiów – kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny.
Neonatologia
Podręcznik dla studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego oraz lekarzy specjalizującyhc się w neonatologii, pediatrii , medycynie rodzinnej
Redakcja naukowa: Barbara Królak-Olejnik
Wrocław 2016 r.
ISBN: 978-83-7055-527-6
Number of pages: 264
Format: 17×24 cm
Cover: miękka
30 zł
 
Neurotraumatologia cz. 2
Urazy czaszkowo-mózgowe i twarzowo-czaszkowe
Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy
Redakcja naukowa: Władysław Berny, Jerzy Rudnicki, Lesław W. Zub
Wrocław 2014 r.
ISBN: 978-83-7055-511-5
Number of pages: 256
Format: 17x24 cm
Cover: miękka
45 zł
 
Onkogenetyka
Teoria i praktyka kliniczna
Skrypt dla studentów medycyny
Redakcja naukowa: Agnieszka Stembalska, Karolina Pesz, Maria Małgorzata Sąsiadek
Wrocław 2015 r.
ISBN: 978-83-7055-479-8
Number of pages: 78
Format: 17x24 cm
Cover: miękka
12 zł
 
Podstawy profilaktyki i leczenia zakrzepic
Podręcznik dla studentów i lekarzy
Leszek Czerchawski
Wrocław 2006 r.
ISBN: 978-83-7055-055-4
Number of pages: 172
Format: 17×24 cm
Cover: miękka
38 zł
Podręcznik jest przygotowany zarówno z myślą o studentach medycyny i stomatologii, jak i lekarzach. Zawiera podstawową wiedzę z zakresu profilaktyki i leczenia zakrzepic: mechanizmy hemostazy osoczowej, płytkowej, naczyniowej, patomechanizm zakrzepic, leki stosowane w profilaktyce i leczeniu zakrzepic, terapia trombolityczna, zakrzepica żył głębokich, zator tętnicy płucnej.
Postęp w hematologii, onkologii i transplantacjach szpiku u dzieci
Wrocław 2003 r.
ISBN: 83-7055-093-2
Number of pages: 228
Format: 17×24 cm
Cover: miękka, lakierowana
30 zł
 
Postępy w pediatrii i farmakologii klinicznej
Podręcznik dla studentów
Redakcja naukowa: Józef Prandota Wrocław 2008 r.
ISBN: 978-83-7055-496-5
Number of pages: 268
Format: 17x24 cm
Cover: miękka, lakierowana
45 zł
Podręcznik zawiera opracowanie ważnych zagadnień z pediatrii, promocji zdrowia i farmakologii klinicznej wieku rozwojowego wykładanych dla studentów I, II i III roku wydziału Nauk o Zdrowiu. Problematyka została przygotowana przez pracowników Zakładu Pediatrii Społecznej. Studenci otrzymali do dyspozycji nowoczesne opracowania zagadnień, których poziom spełnia wymagania stawiane w uczelniach medycznych krajów Unii Europejskiej. Podręcznik sięga do najnowszych osiągnięć z zakresu pediatrii, ułatwia studentom Wydziału Nauk o Zdrowiu przygotowywanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych, zaoszczędza wiele czasu niezbędnego do samodzielnego zebrania odpowiedniej literatury medycznej, pozwala na szybsze przyswojenie medycyny XXI wieku. Wykorzystanie aktualnego piśmiennictwa zagranicznego zapewnia wysoki poziom niniejszej publikacji.
Psychodermatologia
Jacek Szepietowski, Przemysław Pacan, Adam Reich, Magdalena Grzesiak
Wrocław 2012 r., dodruk 2015 r.
ISBN: 978-83-7055-453-8
Wydanie pierwsze
Number of pages: 250
Format: 17x24 cm
Cover: twarda
45 zł
Podręcznik „Psychodermatologia” jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie środowiska medycznego problematyką połączeń symptomatologii dermatologicznej z psychiatryczną i psychologiczną. Jest to pierwsza pozycja książkowa na naszym rodzimym rynku wydawniczym całościowo, a zarazem zwięźle, omawiająca problematykę psychodermatologii. Podręcznik został przygotowany wspólnie przez specjalistów dermatologii i psychiatrii wrocławskiego ośrodka akademickiego jako pozycja wieńcząca wieloletnią współpracę naukową i kliniczną. Aby książka była przejrzysta, na samym początku autorzy przedstawili zasady badania psychiatrycznego i dermatologicznego. Przygotowanie podręcznika ze styku dyscyplin medycznych nie jest łatwe, wymaga długich dysput dążących do wypracowania wspólnego stanowiska, dlatego autorzy starali się w treści podręcznika zawrzeć elementy ważne i ciekawe zarówno dla dermatologów, jak i psychiatrów. Książka jest kierowana do szerokiego grona odbiorców: lekarzy dermatologów, lekarzy psychiatrów, lekarzy specjalizujących się w powyższych dyscyplinach medycznych, a także psychologów klinicznych oraz studentów medycyny i psychologii. Publikacja, wypełniająca lukę na rodzimym rynku wydawniczym, jest wartościowym kompendium wiedzy medycznej, przydatnym w codziennej praktyce klinicznej. Autorzy zachęcając do lektury, mają nadzieję, że przedstawiona wiedza z zakresu psychodermatologii przyczyni się do holistycznego podejścia do chorych, o które w dzisiejszych czasach coraz trudniej. Ksiązka zawiera kolorowe ryciny ilustrujace choroby dermatologiczne oraz manifestacje skórne zaburzeń psychicznych. Cennym uzupełnieniem podręcznika są załączniki, czyli polskie wersje uznanych skal i kwestionariuszy, takich jak: VAS, DLQI, SCALPDEX i inne.
Rehabilitation for Medical Students
Redakcja naukowa: Zdzisława Wrzosek, Janusz Bolanowski, Edyta Sutkowska
Wrocław 2011 r.
ISBN: 978-83-7055-516-0
Wydanie pierwsze
Number of pages: 302
Format: 17×24 cm
Cover: miękka, lakierowana
88 zł
Udostępnienie niniejszego podręcznika powinno przyczynić się do lepszego zrozumienia zasad funkcjonowania procesu rehabilitacji, zasadnego stosowania, a tym samym do poprawy wyników leczenia i szeroko rozumianej jakości życia osób dotkniętych niepełnosprawnością. Są to oczekiwania autorów, którzy proszą korzystających z podręcznika – studentów anglojęzycznych – o uwagi dotyczące jego treści, zakresu i formy.
Studia humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego UMW 7
Problem kontroli urodzeń i antykoncepcji. Krytyczno-porównawcza analiza dyskursów
Pod redakcją naukową Bożeny Płonki-Syroki
Wrocław, 2013 r.
ISBN: 978-83-7055-478-1
Number of pages: 380
Format: 17x24 cm
Cover: miękka
88 zł
 
Toksykologia środowiskowa i kliniczna
Wybrane zagadnienia
Mariola Śliwińska-Mossoń, Anna Bizoń, Halina Milnerowicz
Wrocław 2013 r.
ISBN: 978-83-7055-573-3
Wydanie pierwsze
Number of pages: 114
Format: 17x24 cm
Cover: miękka
16 zł
 
Vademecum umiejętności praktycznych lekarza rodzinnego
Redakcja naukowa: Andrzej Steciwko
Wrocław 2007 r., dodruk 2009 i 2012 r.
ISBN: 978-83-7055-432-3
Number of pages: 382
Format: 17×24,5 cm
Cover: twarda
59 zł
Podręcznik jest skierowany do studentów wydziału lekarskiego oraz lekarzy specjalizujących się w medycynie rodzinnej. Książka ma ułatwić zdobywanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu procedur diagnostycznych i terapeutycznych wykonywanych samodzielnie przez lekarza rodzinnego. Podręcznik jest przydatnym narzędziem w zdobywaniu wiedzy przez każdego lekarza, który wypełnia obowiązek ustawicznego kształcenia.
W trosce o zdrowie młodzieży akademickiej we Lwowie (1920–1939) i we Wrocławiu (1945–1948)
Wanda Wojtkiewicz-Rok i Roman Hajzik
Wrocław 2012 r.
ISBN: 978-83-7055-429-3
Number of pages: 140
Format: 17×24 cm
Cover: miękka, lakierowana
30 zł
Książka Wandy Wojtkiewicz-Rok i Romana Hajzika pt. „W trosce o zdrowie młodzieży akademickiej we Lwowie (1920–1939) i we Wrocławiu (1945–1948)” to znakomite opracowanie historyczne i interesujące wspomnienie z epoki, ciekawie i wartko napisany dwugłos, poświęcony historii powstawania i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad studentami. Tworzenie podstaw tej opieki dwukrotnie odbywało się w pionierskich warunkach – we Lwowie zaraz po odzyskaniu przez Polskę państwowości oraz po drugiej wojnie światowej w zrujnowanym Wrocławiu. Książka składa się z dwóch części: pierwsza opracowana przez naukowca-historyka, profesora Uniwerytetu Medycznego we Wrocławiu – W. Wojtkiewicz-Rok, jest opatrzona pełnym aparatem naukowym, druga zaś to fascynujące i rzetelne wspomnienia współtwórcy i uczestnika powojennych wydarzeń.
Wybrane zagadnienia z analizy żywności i żywienia człowieka
Pod redakcją Haliny Grajety
Wrocław 2011 r., dodruk 2014 r.
ISBN: 978-83-7055-491-0
Number of pages: 158
Format: 17x24 cm
Cover: miękka
19 zł
W podręczniku zostały opracowane najważniejsze zagadnienia z analizy żywności i żywienia człowieka. W doborze tematów kierowano się przede wszystkim tym, aby uczyły zasad oceny wartości odżywczej i zdrowotnej produktów żywnościowych, a także dawały podstawę do poznania zasad prawidłowego odżywiania. Podany na końcu każdego rozdziału spis piśmiennictwa umożliwia samodzielne poszerzanie wiedzy z danego tematu. Dołączone załączniki to aktualne normy żywienia dla ludności w Polsce oraz wykaz dozwolonych substancji dodatkowych.
Wybrane zagadnienia z chirurgii przełyku
Podręcznik dla studentów i lekarzy
Marta Strutyńska-Karpińska, Krzysztof Grabowski
Wrocław 2007 r.
ISBN: 978-83-7055-127-8
Number of pages: 106
Format: 16,5×24 cm
Cover: miękka, lakierowana
38 zł
Diagnostyka i wybór metody leczenia chorób przewodu pokarmowego, a zwłaszcza przełyku wymagają dużej wiedzy i doświadczenia. W podręczniku omówiono badania diagnostyczne i sposoby postępowania leczniczego oraz przedstawiono anatomię i fizjologię przełyku w zakresie niezbędnym do zrozumienia podstaw chirurgii tego narządu. Przygotowując i oddając do druku podręcznik, autorzy mają nadzieję, że zainteresuje on nie tylko studentów medycyny.
Zakotwienie szkieletowe w leczeniu ortodentycznym
Wrocławska modyfikacja wszczepiania TISAD
Redakcja: Joanna Antoszewska
Wrocław 2013 r., dodruk 2015 r.
ISBN: 978-83-7055-517-7
Number of pages: 126
Format: 17×24 cm
Cover: miękka, lakierowana
35 zł
Do powstania podręcznika „Zakotwienie szkieletowe w leczeniu ortodontycznym: wrocławska modyfikacja wszczepiania TISAD” istotnie przyczyniło się coraz większe zainteresowanie środowiska ortodontów problematyką biomechaniki leczenia wad zgryzu. Jest to pierwsze, polskojęzyczne wydanie, w którym omówiono szczegółowo problem wszczepiania elementów tymczasowego wewnątrzustnego zakotwienia szkieletowego zarówno w aspekcie naukowym, jak i klinicznym. Podręcznik jest wynikiem współpracy polskich i zagranicznych ekspertów, dla których problem zakotwienia jest jednym z głównych przedmiotów zainteresowań badawczych. Przedstawia bogate doświadczenie wrocławskiego środowiska akademickiego. Autorzy zdają sobie sprawę, że przygotowanie podręcznika w sposób przejrzysty nie jest proste, niemniej jednak starali się, aby przedstawione zagadnienia były nie tylko wiarygodne z naukowego punktu widzenia, ale także ciekawe i ważne. Podręcznik jest adresowany do szerokiego grona odbiorców: badaczy, lekarzy ortodontów, koleżanek i kolegów specjalizujących się w tej dyscyplinie, a także studentów stomatologii. Mamy zatem nadzieję, że publikacja będzie wartościowym kompendium wiedzy dla wszystkich zainteresowanych biomechaniką leczenia ortodontycznego. Przede wszystkim chcemy jednak, aby książka była przydatna w codziennej praktyce klinicznej, zachęcając do rutynowego stosowania miniimplantów podczas leczenia wad zgryzu. Licząc na życzliwe przyjęcie podręcznika, autorzy nie uchylają się przed konstruktywnymi uwagami krytycznymi, które umożliwią dopracowanie kolejnych publikacji, które są w fazie przygotowań. Zachęcamy gorąco do lektury wierząc, że zawarta w niej wiedza przyczyni się do zwiększenia satysfakcji zawodowej, na którą niewątpliwie wpływa pacjent zadowolony z uzyskanych w krótkim czasie doskonałych wyników leczenia oraz przekonanie, że biomechanika leczenia w pełni przeciwdziała jego skutkom ubocznym, czyli są spełniane standardy ortodoncji XXI wieku.
Zarządzanie szpitalem
Kompendium menedżera
Redakcja naukowa: Jan Stępniewski
Wrocław 2005 r.
ISBN: 83-7055-230-7
Number of pages: 398
Format: 17×24 cm
Cover: twarda
73 zł
Podręcznik jest adresowany nie tylko do studentów wrocławskich studiów polsko-francuskich z zakresu zarządzania jednostkami służby zdrowia, ale również do studentów ekonomicznych kierunków studiów prowadzonych na różnych typach uczelni publicznych i prywatnych, którzy mogą podnieść poziom swojego ogólnego wykształcenia. Jest kierowany do około 1000-osobowej grupy kierowników jednostek służby zdrowia oraz wszystkich pracowników tej grupy zawodowej.