Wydawnictwo Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu

Czasopisma naukowe
Podręczniki, skrypty
Habilitacje

Czasopisma naukowe


Od dnia 8 lutego 2017 roku wprowadza się odpłatność za publikację artykułu w czasopiśmie "Advances in Clinical and Experimental Medicine" w wysokości 300 euro zgodnie z zarządzeniem nr 13/XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 7 lutego 2017 r.


Advances in Clinical and Experimental Medicine

Wrocław, 2017 r.
ISSN: 1899-5276
Format: 21x30 cm
Binding: miękka lakierowana
Website: www.advances.umed.wroc.pl

Czasopismo Advances in Clinical and Experimental Medicine jest od 2003 r. dwumiesięcznikiem, w którym są publikowane prace kliniczne i doświadczalne i opracowania przeglądowe oraz recenzje książek z zakresu szeroko pojętych nauk medycznych. są również drukowane suplementy zawierające materiały prezentowane na zjazdach, sympozjach i konferencjach naukowych oraz ogólne zalecenia i algorytmy dotyczące leczenia i diagnostyki, rekomendowane przez uznane autorytety naukowe.Dental and Medical Problems

Wrocław, 2017 r.
ISSN: 1644-387x, eISSN 2300-9020
Format: 21x30 cm
Binding: miękka lakierowana
Website: www.dmp.umed.wroc.pl

Jest czasopismem stomatologicznym, które kontynuuje ponad 40-letnią tradycję wrocławskiej stomatologii. Od 2002 r. wydawcą są: Akademia Medyczna we Wrocławiu oraz Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Dental and Medical Problems publikuje polskie i zagraniczne prace ze wszystkich dziedzin stomatologii oraz medycyny, biologii i innych nauk pokrewnych, które są istotne dla stomatologii. w 2002 r. został zmieniony format i szata graficzna czasopisma. opracowano nowe zasady publikowania prac, zgodnie z wymogami międzynarodowymi i wytycznymi komitetu badań naukowych. w każdym zeszycie jest publikowany artykuł redakcyjny, którego autorem jest autorytet z danej dziedziny medycyny. Systematycznie zwiększa się liczba artykułów w języku angielskim.Polimery w Medycynie
Polymers in Medicine

Wrocław, 2017 r.
ISSN: 0370-074x
Format: 21x30 cm
Binding: miękka lakierowana
Website: www.polimery.umed.wroc.pl

Czasopismo jest półrocznikiem ukazującym się od 1971 roku. Artykuły są drukowane w dwóch językach: polskim i angielskim. Zgodnie z uchwałą Senatu Akademii Medycznej z dnia 28.04.2003 r. wydawcą czasopisma została Akademia Medyczna we Wrocławiu; uprzednio: Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów, Katedra Chirurgii Urazowej AM we wrocławiu. Do kolegium redakcyjnego należą naukowcy z Polski i Czech.Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
Nursing and Public Health

Wrocław, 2017 r.
ISSN: 2082-9876, eISSN: 2451-1870
Format: 21x30 cm
Binding: miękka lakierowana
Website: www.pzp.umed.wroc.pl

Czasopismo jest kwartalnikiem wydawanym od 2011 r., w którym są publikowane prace oryginalne i poglądowe z zakresu pielęgniarstwa i zdrowia publicznego. Są również drukowane materiały dotyczace działalności towarzystw naukowych oraz nowości wydawniczych.Clinical Education & Medical Simulation

Wrocław, 2017 r.
ISSN: nie nadany
Format: 21x30 cm
Binding: miękka lakierowana
Website: www.cems.umed.wroc.pl

Czasopismo poświęcone jest edukacji klinicznej i symulacji medycznej. Poza naukami medycznymi, głównym obszarem są: nauki ścisłe/techniczne i społeczne, dziedzina nauk medycznych (główna), dziedzina nauk społecznych i nauk technicznych. Dyscypliny naukowe: medycyna, pedagogika, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, cybernetyka medyczna i inżynieria biomedyczna oraz automatyka i robotyka.