Wydawnictwo Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu

Czasopisma naukowe
Podręczniki, skrypty
Habilitacje

Gazeta uczelniana

Od października 2016 r. opracowaniem Gazety Uczelnianej zajmuje się Dział Marketingu.

Raz w miesiącu ukazuje się Gazeta Uczelniana, w której są zamieszczane informacje związane z działalnością uczelni, sprawozdania z uroczystości, kongresów zjazdów naukowych, jubileuszy, często publikowane są artykuły historyczne oraz wspomnienia o zmarłych zasłużonych pracownikach naszej uczelni oraz ważne listy. Stałą rubryką jest kalendarium.

Archiwum wszystkich numerów Gazety Uczelnianej znajduje się na TEJ STRONIE.