Wydawnictwo Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu

Czasopisma naukowe
Podręczniki, skrypty
Habilitacje

O wydawnictwie

Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław
tel.: +48 71 784 11 33
faks: +48 71 784 00 32

 

W ramach wydawnictwa funkcjonuje:

Pracownia introligatorni i poligrafii
Wybrzeże L. Pasteura 1
50-367 Wrocław
tel.: 71 784 10 62, 71 784 10 64
 

Zgodnie z zarządzeniem nr 115/XV R/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dniem 28 września 2018 roku wszedł w życie „Regulamin Wydawnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu”