Wydawnictwo Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu

Czasopisma naukowe
Podręczniki, skrypty
Habilitacje

O nas

   Choć pierwotnym celem utworzenia Wydawnictwa Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w 1976 r. było umożliwienie szybkiego wydawania prac i tym samym rozwoju naukowego i zdobywania stopni pracownikom naukowym Uczelni, w ostatnich latach znacznie poszerzyliśmy pole działania. Obecnie skupiamy się przede wszystkim na promowaniu sukcesów polskich badaczy, również za granicą, czemu służą liczne publikacje w języku angielskim. Dbamy o wysoką jakość naukową i edytorską udostępnianych przez nas treści, przeznaczonych tak dla naukowców, jak i studentów.
     Istotnym aspektem naszej działalności jest dostępność, dlatego wiele z naszych materiałów publikujemy w wersji elektronicznej (czasopisma w trybie otwartego dostępu, e-booki). Niemniej ważne w tym kontekście są międzynarodowa dystrybucja i obecność w najpopularniejszych naukowych bazach danych.
     Wydajemy głównie monografie, polsko- i anglojęzyczne czasopisma naukowe, podręczniki akademickie, skrypty, rozprawy habilitacyjne, materiały z konferencji i sympozjów oraz publikacje pamiątkowe. Autorzy naszych publikacji są uznanymi pracownikami różnych instytucji naukowych. Dyscypliny naukowe, które darzymy szczególnym zainteresowaniem, to: medycyna, pedagogika, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, cybernetyka medyczna i inżynieria biomedyczna oraz automatyka i robotyka.
      Stosujemy procedury recenzowania zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także używamy systemów antyplagiatowych, zabezpieczających oryginalność prac naukowych. Przestrzegamy również procedur Comittee on Publication Ethics (COPE), które wskazują m.in., co robić w przypadku odkrycia nierzetelności naukowej w nadesłanym materiale. Aktywnie zwalczamy brak poszanowania dobrych obyczajów w nauce. Przejawem takich praktyk jest m.in. sytuacja, w której udział autora był znikomy lub nie miał miejsca wcale, a mimo to jest współautorem publikacji (guest authorship) lub kiedy wniósł znaczący wkład w powstanie pracy bez ujawniania swego udziału jako współautor (ghostwriting).
     Zasady recenzowania tekstów zgłoszonych do publikacji są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawartymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”

Czasopisma
Nasze czasopisma spełniają formalne wymogi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz są indeksowane w większości liczących się naukowych baz danych na świecie (np.: MEDLINE, Scopus, Index Copernicus, Science Citation Index Expanded, Journal Citation Reports/Science Edition).
     Publikujemy czasopisma z takich dziedzin nauki, jak: medycyna, badania naukowe
i eksperymentalne („Advances in Clinical and Experimental Medicine”), nauki o materiałach
i kompozytach („Polimery w Medycynie”), stomatologia i chirurgia stomatologiczna („Dental and Medical Problems”), pielęgniarstwo („Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health”), edukacja kliniczna i symulacja medyczna –(„Clinical Education & Medical Simulation”).
      Obsługujemy czasopisma kompleksowo: zajmujemy się kwestiami administracyjnymi, opracowaniem redakcyjnym (również w języku angielskim) i typograficznym, obsługą stron internetowych oraz dystrybucją na terenie Polski i zagranicą.
     Publikujemy wszystkie czasopisma w wersji elektronicznej dostępnej online w systemie otwartego dostępu (open access).
     Wszystkie artykuły w naszych czasopismach mają nadany numer DOI.

Książki
     Nasze wydawnictwo jest miejscem, w którym tradycja łączy się z nowoczesnością.
Proces wydawniczy, w którym uczestniczą nadesłane do nas prace, jest sprawdzonym systemem wypracowanym przez wiele lat. Jednocześnie korzystamy z najnowszych rozwiązań technologicznych w zakresie udostępniania publikacji, które wydajemy – wyników pracy naukowców z różnych dziedzin medycyny.
     Wydajemy:
* monografie i książki popularnonaukowe z różnych gałęzi medycyny;
* podręczniki akademickie i skrypty;
* materiały pokonferencyjne;
* publikacje naukowców z macierzystego Uniwersytetu, a także spoza niego.

Zespół redakcyjny
Zespół redakcyjny Wydawnictwa UMW składa się z kompetentnych redaktorów, grafików DTP oraz specjalistów do spraw dystrybucji. Gwarantujemy:
* opiekę jednego redaktora dla danego tytułu podczas całego procesu wydawniczego, jak również osobisty kontakt z autorami i dopasowanie kształtu publikacji do ich potrzeb;
* staranną redakcję językową z elementami redakcji merytorycznej przeprowadzoną przez doświadczonego pracownika Wydawnictwa;
* unikalny projekt typograficzny publikacji oraz profesjonalną okładkę;
* skład i łamanie;
* dokładną korektę tekstu, również w języku angielskim;
* kontrolę jakości druku i oprawy w drukarni;
* sprzedaż publikacji w Polsce i za granicą.

Dystrybucja poza Polską
Mamy doświadczenie we współpracy międzynarodowej. Wielu autorów naszych artykułów
i innych publikacji pochodzi ze znanych na arenie międzynarodowej ośrodków naukowych.
Zapewniamy ponadto:
* bezpośrednią współpracę z księgarniami, hurtowniami i punktami sprzedaży książki w całej Polsce;
* kontakt z bibliotekami oraz instytucjami naukowymi w kraju i za granicą;
* własny, prężnie działający punkt sprzedażowy, obsługujący klientów polskich i zagranicznych oraz umożliwiający całodobowe przyjmowanie zleceń.