Wydawnictwo Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu

Czasopisma naukowe
Podręczniki, skrypty
Habilitacje

Kompetencje

 1. Opracowywanie rocznego planu wydawniczego Uczelni.
 2. Kompleksowa obsługa procesu wydawniczego publikacji uniwersyteckich, w szczególności: podręczników akademickich, skryptów, prac habilitacyjnych, monografii, czasopism naukowych,
 3. Sporządzanie umów wydawniczych.
 4. Przygotowywanie publikacji do druku. Przygotowywanie  tekstu do badania oryginalności prac Wysyłanie tekstów do recenzji naukowej.
 5. Przygotowywanie wydawnictw uniwersyteckich do publikacji elektronicznej.
 6. Zlecanie lub wykonywanie we własnym zakresie usług graficznych, poligraficznych i introligatorskich.
 7. Wycena publikacji uczelnianych.
 8. Prowadzenie magazynu wydawnictw własnych.
 9. Archiwizowanie wersji elektronicznych publikacji.
 10. Prowadzenie promocji i dystrybucji wydanych w druku i w postaci elektronicznej publikacji uniwersyteckich.
 11. Prowadzenie rozliczeń finansowych wydawnictw uczelnianych.
 12. Zapewnienie obsługi administracyjnej Senackiej Komisji Wydawniczej, Rektorskiej Komisji ds. Przeciwdziałania Plagiatom oraz kolegiom redakcyjnym czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet.