Wydawnictwo Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu

Czasopisma naukowe
Podręczniki, skrypty
Habilitacje

WYDAWNICTWO Z LISTY MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Open Access

Historia diety i kultury odżywiania, tom III
pod redakcją Bożeny Płonki-Syroki i Andrzeja Syroki
ISBN 978-83-7055-624-2
Wrocław 2020 r.
dostępny wkrótce

brak opisu

Przewodnik po cmentarzach
Samodzielni pracownicy nauki związani z medycyną na wrocławskich cmentarzach
Wrocław 2020 r.
pobierz

Odwiedzając dowolny wrocławski cmentarz, często zadajemy sobie pytanie: „Czy spoczywa tu ktoś związany z naszą uczelnią?”. Czasem nawet pamiętamy jakieś nazwisko, ale tego, gdzie znajduje się konkretny grób, już raczej nie. Publikacja pod tytułem Samodzielni pracownicy nauki związani z medycyną na wrocławskich cmentarzach powstała dzięki osobom, które wielokrotnie zwracały uwagę (szczególnie przed dniem 1 listopada każdego roku) na brak opracowania, w którym można by znaleźć takie informacje. Do wydania niniejszej pozycji szczególnie zachęcali nas prof. dr hab. Bogdan Łazarkiewicz i dr hab. Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska. Książka nie ma charakteru publikacji naukowej i nie posiada nawet numeru ISBN, ponieważ w zamierzeniu autorów praca nad nią nigdy się nie skończy i nigdy nie powstanie jej ostateczna wersja. Chcielibyśmy, aby na bieżąco uzupełniana i aktualna wersja publikacji była zawsze dostępna na stronie internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Mamy zamiar upamiętnić wszystkich pochowanych we Wrocławiu samodzielnych pracowników nauki, którzy byli związani z naszą uczelnią. Zaczynamy od dziekanów i prodziekanów Wydziału Lekarskiego wraz z władzami Oddziałów Farmaceutycznego i Stomatologicznego Uniwersytetu i Politechniki z lat 1945–1950 oraz rektorów, prorektorów, dziekanów i doktorów honoris causa Akademii Medycznej w latach 1950–2013.

Bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego. Uwarunkowania ergonomiczne
Wrocław 2020 r.
ISBN 978-83-7055-621-1
e-ISBN 978-83-7055-625-9 pobierz

Dzieło ma charakter empiryczno-opisowej monografii opartej przede wszystkim na badaniach literatury. Autorzy z sukcesem wypełnili lukę występującą w analizach prezentowanych w dotychczas dostępnym piśmiennictwie z zakresu bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego. Z tego punktu widzenia należy pracę uznać za dobrze umiejscowioną w dorobku dyscypliny nauki o zdrowiu. Praca może z powodzeniem znaleźć swoich odbiorców także wśród przedstawicieli innych dyscyplin, jak np. nauki medyczne, farmaceutyczne czy nauki o zarządzaniu i jakości.

Z recenzji dr hab. Magdaleny Syrkiewicz-Świtały

Standardy Jakości dla Biobanków Polskich
Wrocław 2019 r.
ISBN 978-83-7055-610-5
e-ISBN 978-83-7055-620-4 pobierz

Brak opisu

Ćwiczenia z chemii analitycznej ilościowej
dla II roku farmacji
Wrocław 2019 r.
ISBN: 978-83-7055-601-3 pobierz

Ćwiczenia z chemii analitycznej ilościowej klasycznej mają zapoznać studentów z wybranymi podstawowymi operacjami wykonywanymi w laboratoriach, z wykorzystywanym do tego celu sprzętem, z zasadami rzetelnej i odpowiedzialnej pracy oraz sposobami jej dokumentowania. Nabywane w trakcie wykonywanych samodzielnie prac umiejętności są na bieżąco weryfikowane i doskonalone przez prowadzących zajęcia asystentów, a dokładność egzekwowana poprzez dobór rodzaju i kolejności wykonywania analiz kontrolnych. Wiedzę teoretyczną, potrzebną do prawidłowego wykonania analiz i zaliczenia kolokwiów, studenci uzyskują na wykładach, zajęciach fakultatywnych i samodzielnie korzystając z literatury przedmiotu (spis zalecanych pozycji umieszczono na końcu książki). Niniejsza instrukcja zawiera głównie materiały potrzebne do praktycznej realizacji ćwiczeń, a także podstawowe informacje o wykorzystywanym sprzęcie. Przedstawiono w niej również: regulamin BHP obowiązujący w pracowni chemicznej, regulamin pokoju wagowego z zasadami ważenia, program ćwiczeń i zasady uzyskania zaliczenia z ćwiczeń w pracowni klasycznej ilościowej chemii analitycznej. W porządku alfabetycznym przedstawiono również wybrane pojęcia i definicje, które są podstawą tego przedmiotu. Główna część instrukcji dotyczy przepisów sporządzania roztworów wzorcowych i mianowanych oraz wykonywania analiz kontrolnych. W instrukcji zamieszczono także opis najczęściej popełnianych przez studentów błędów w pracy laboratoryjnej.

Instrukcja do ćwiczeń z chemii analitycznej ilościowej klasycznej
dla studentów Oddziału Analityki Medycznej
Wrocław 2019 r.
ISBN: 978-83-7055-602-0 pobierz

Ćwiczenia z chemii analitycznej ilościowej klasycznej mają zapoznać studentów z wybranymi podstawowymi operacjami wykonywanymi w laboratoriach, z wykorzystywanym do tego celu sprzętem, z zasadami rzetelnej i odpowiedzialnej pracy oraz sposobami jej dokumentowania. Nabywane podczas wykonywanych samodzielnie prac umiejętności są na bieżąco weryfikowane i doskonalone przez prowadzących zajęcia asystentów, a dokładność egzekwowana poprzez dobór rodzaju i kolejności wykonywania analiz kontrolnych. Wiedzę teoretyczną, potrzebną do prawidłowego wykonania analiz i zaliczenia kolokwiów, studenci uzyskują na wykładach, zajęciach fakultatywnych i samodzielnie korzystając z literatury przedmiotu (spis zalecanych pozycji umieszczono w dalszej części). Niniejsza instrukcja zawiera głównie materiały potrzebne do praktycznej realizacji ćwiczeń, a także podstawowe informacje o wykorzystywanym sprzęcie. Zawarte są w niej również: regulamin BHP obowiązujący w pracowni chemicznej, regulamin pokoju wagowego z zasadami ważenia, program ćwiczeń i zasady uzyskania zaliczenia z ćwiczeń w pracowni klasycznej chemii analitycznej ilościowej. W porządku alfabetycznym przedstawiamy również wybrane pojęcia i definicje, które są podstawą tego przedmiotu. Główna część instrukcji dotyczy przepisów sporządzania roztworów wzorcowych i mianowanych oraz wykonywania analiz kontrolnych. W instrukcji zamieszczono także opis najczęściej popełnianych przez studentów błędów w pracy laboratoryjnej.

Poczet Rektorów, Prorektorów i Dziekanów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wrocław 2018 r.
ISBN: 978-83-7055-359-3 pobierz

Historię Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu tworzymy wspólnie, każdego dnia dokładając naszą pracą i zaangażowaniem kolejną cegiełkę. To ważne, abyśmy zawsze pamiętali, że nasz wysiłek jest wartością dodaną do tego, co wypracowali nasi poprzednicy. Pamięć ludzka jest ulotna; wielu z nas potrafi wymienić zaledwie kilku rektorów, większość z wymieniem prorektorów i dziekanów poprzednich kadencji będzie miała znaczne problemy. A przecież pamięć to minimum, które jesteśmy im winni. Oddając w Państwa ręce niniejszą publikację, utrwalamy sylwetki naszych poprzedników. Nie brakowało wśród nich osobowości, ludzi wielkiego formatu. Ich nazwiska na stałe zapisały się w historii medycyny i Wrocławia. Książka zawiera także biogramy ludzi, którzy swój ślad odcisnęli głównie poprzez pracę na rzecz naszej Alma Mater.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 2011-2015
Wrocław 2016 r.
ISBN: 978-83-7055-311-1 pobierz

„Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 2011-2015” to jedna z najnowszych publikacji Wydawnictwa UMW. Starannie wydana ponad siedmiusetstronicowa pozycja zawiera obszerny opis działalności naukowej, dydaktycznej i klinicznej wszystkich katedr i zakładów naszej Uczelni w ostatnim okresie. Bogaty materiał fotograficzny oraz ekskluzywność, a w warstwie merytorycznej zgromadzenie w jednym miejscu wielu bardzo istotnych informacji sprawia, że książka ma charakter zarówno promocyjny, jak i historyczny. Przede wszystkim jest jednak formą docenienia pracy wielu osób zatrudnionych na UMW, bo - jak napisał we wstępie Rektor prof. dr hab. Marek Ziętek - „To ludzie – ich zaangażowanie, pasja i kreatywność są największym potencjałem naszej Uczelni”.

Stan zdrowotny jamy ustnej a jakość życia osób w wieku starszym z Wrocławia
Wrocław 2018 r.
ISBN: 978-83-7055-327-2 pobierz

Brak opisu

Poczet Doktorów Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 1950–2018
Wrocław 2018 r.
ISBN: 978-83-7055-388-3 pobierz

Brak opisu