Wydawnictwo Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu

Czasopisma naukowe
Podręczniki, skrypty
Habilitacje

Pracownicy

Kierownik
mgr Monika Kolęda
tel.: 71 784 11 33
e-mail: monika.koleda@umed.wroc.pl,
ru-w@umed.wroc.pl

Zastępca kierownika
mgr Paulina Kunicka
tel.: 71 784 12 05
e-mail: paulina.kunicka@umed.wroc.pl


Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Główni specjaliści
mgr inż. Adam Barg
tel.: 71 784 11 37
e-mail: adam.barg@umed.wroc.pl

mgr Bożena Zmitrowicz-Grobelna
tel.: 71 784 11 36
e-mail: bozena.zmitrowicz-grobelna@umed.wroc.pl

Specjaliści
mgr Ewa Śnieżyk-Milczyńska (urlop rodzicielski)
tel.: 71 784 12 05
e-mail: ewa.sniezyk-milczynska@umed.wroc.pl

mgr Aleksandra Raczkowska
tel.: 505 360 076
e-mail: aleksandra.raczkowska@umed.wroc.pl

mgr Joanna Gudarowska
tel.: 71 784 12 05
e-mail: joanna.gudarowska@umed.wroc.pl

Samodzielni referenci
Zofia Gacek
tel.: 71 784 11 35
e-mail: zofia.gacek@umed.wroc.pl

inż. Anna Gemza
tel.: 71 784 15 86
e-mail: anna.gemza@umed.wroc.pl

Starsi referenci

mgr Paweł Bednarek
tel.: 71 784 11 37
e-mail: pawel.bednarek@umed.wroc.pl

mgr Aleksandra Król
tel.: 71 784 15 86
e-mail: aleksandra.krol@umed.wroc.pl


Pracownia Introligatorni i Poligrafii

Beata Jakielaszek
e-mail: beata.jakielaszek@umed.wroc.pl
tel.: 71 784 10 64

Henryka Preder
e-mail: henryka.preder@umed.wroc.pl
tel.: 71 784 10 64

Małgorzata Krzysik
tel.: 71 784 10 62
e-mail: malgorzata.krzysik@umed.wroc.pl