Wydawnictwo Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu

Czasopisma naukowe
Podręczniki, skrypty
Habilitacje

Podręczniki, skrypty archiwalne

Medical biology
for students Faculty of Medicine and Faculty of Dentistry English Division
Agnieszka Cisowska, Dorota Tichaczek-Goska, Maria Wesołowska, Dorota Wojnicz
ISBN: 978-83-7055-585-6
Wrocław, 2010 r., dodruk 2015 r.
Ilość stron: 106
Format: 17x24 cm
Oprawa: miękka
Podręcznik dla studentów analityki medycznej niezbędny do efektywnego uczestnictwa w ćwiczeniach.
Toksykologia środowiskowa i kliniczna
Wybrane zagadnienia
Mariola Śliwińska-Mossoń, Anna Bizoń, Halina Milnerowicz
Wrocław 2013 r.
ISBN: 978-83-7055-573-3
Wydanie pierwsze
Ilość stron: 114
Format: 17x24 cm
Oprawa: miękka
-
70 lat Wydziału Farmaceutycznego. 37 lat Oddziału Analityki Medycznej
Wrocław 2017 r.
ISBN: 978-83-7055-319-7
Ilość stron: 104
Format: B5
Oprawa: twarda
Książka Jubileuszowa Wydziału Farmaceutycznego i Oddziału Analityki Medycznej
Onkogenetyka
Teoria i praktyka kliniczna
Skrypt dla studentów medycyny
Redakcja naukowa: Agnieszka Stembalska, Karolina Pesz, Maria Małgorzata Sąsiadek
Wrocław 2015 r.
ISBN: 978-83-7055-479-8
Ilość stron: 78
Format: 17x24 cm
Oprawa: miękka
-
Historia diety i kultury odżywiania
Pod redakcją Bożeny Płonki-Syroki, Haliny Grajety i Andrzeja Syroki
Wrocław 2018 r.
ISBN: 978-83-7055-367-8
Objętość: s. 178
Format: B5
Oprawa: miękka
-
Practical skills for primary care physicians
Pod redakcją Andrzeja Steciwko
Wrocław 2011 r.
ISBN: 978-83-7055-127-8
Number of pages: 244
Format: 17x24 cm
Cover: twarda, lakierowana
Podręcznik jest skierowany przede wszystkim do studentów anglojęzycznych wydziału lekarskiego. Książka ma ułatwić zdobywanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu procedur diagnostycznych i terapeutycznych wykonywanych samodzielnie przez lekarza rodzinnego. Podręcznik jest przydatnym narzędziem w zdobywaniu wiedzy przez każdego lekarza, który wypełnia obowiązek ustawicznego kształcenia.
Żywienie człowieka i analiza żywności wybrane zagadnienia
Wrocław 2017 r.
ISBN: 978-83-7055-279-4
Objętość: s. 202
Format: B5
Oprawa: miękka
Podręcznik zawiera wybrane zagadnienia z bromatologii, czyli nauki o żywności (w języku greckim: broma – żywność, pożywienie, logos – nauka), jej jakości odżywczej i zdrowotnej. Przedstawiono w nim najważniejsze metody ilościowe i jakościowe, stosowane w analizie żywności do oznaczania zawartości składników odżywczych i zanieczyszczeń, a także do oceny sposobu żywienia człowieka. Podręcznik zawiera także zasady prawidłowego żywienia, zagadnienia związane z interakcją leków z pożywieniem oraz elementy analizy sensorycznej żywności. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunku farmacja i dietetyka, a także innych, związanych z analizą żywności. Wiedza na temat zależności: żywienie–zdrowie, a także: żywienie–leki–zdrowie daje możliwość wykorzystania jej w opiece farmaceutycznej i profilaktyce zdrowotnej.
Podręcznik dla studentów analityki medycznej niezbędny do efektywnego uczestnictwa w ćwiczeniach.
Postępy w pediatrii i farmakologii klinicznej
Podręcznik dla studentów
Redakcja naukowa: Józef Prandota Wrocław 2008 r.
ISBN: 978-83-7055-496-5
Ilość stron: 268
Format: 17x 24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
Podręcznik zawiera opracowanie ważnych zagadnień z pediatrii, promocji zdrowia i farmakologii klinicznej wieku rozwojowego wykładanych dla studentów I, II i III roku wydziału Nauk o Zdrowiu. Problematyka została przygotowana przez pracowników Zakładu Pediatrii Społecznej. Studenci otrzymali do dyspozycji nowoczesne opracowania zagadnień, których poziom spełnia wymagania stawiane w uczelniach medycznych krajów Unii Europejskiej. Podręcznik sięga do najnowszych osiągnięć z zakresu pediatrii, ułatwia studentom Wydziału Nauk o Zdrowiu przygotowywanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych, zaoszczędza wiele czasu niezbędnego do samodzielnego zebrania odpowiedniej literatury medycznej, pozwala na szybsze przyswojenie medycyny XXI wieku. Wykorzystanie aktualnego piśmiennictwa zagranicznego zapewnia wysoki poziom niniejszej publikacji.
Endokrynologia kliniczna
Podręcznik dla studentów
Redakcja naukowa: Andrzej Milewicz
ISBN: 978-83-7055-448-4
Wrocław 2007 r., dodruk 2012 r.
Objętość: s. 260
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
Podręcznik skierowany do studentów medycyny. Autorzy, opierając się na przyjętych faktach medycznych (EBM), przygotowali w skondensowanej formie najważniejsze informacje dotyczące najczęstszych zaburzeń hormonalnych i metabolicznych. Podano przyjęte przez Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne standardy diagnostyczno-terapeutyczne. Zainteresowani poszerzeniem wiedzy endokrynologicznej mogą korzystać z polskich i zagranicznych podręczników endokrynologii klinicznej, które są podane w spisie literatury.
Lab manual
for the Students of II Year of Medical Studies English Division
ISBN: 83-7055-402-6
Wrocław, 2009 r., dodruk 2011 r.
objętość: s. 112
format: 17x24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
Skrypt dla studentów II roku anglojęzycznych studiów medycznych odbywających studia w ramach English Division.
Laboratoryjna diagnostyka chlamydioz
Irena Choroszy-Król, Janina Ruczkowska
Wrocław 2004 r.
ISBN: 83-7055-197-1
Objętość: s. 70
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
 
Najważniejsze zagadnienia orzecznicze w podstawowej opiece zdrowotnej
Redakcja naukowa: Andrzej Steciwko, Jarosław Drobnik
Wrocław 2008 r.
ISBN: 978-83-7055-592-4
Objętość: s. 96
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
Zespół autorów skoncentrował się na omówieniu najważniejszych i najczęściej spotykanych zagadnień orzeczniczych w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Intencją autorów było przygotowanie podręcznika nie do orzecznictwa, ale raczej praktycznego przewodnika w rozwiązywaniu problemów, często sygnalizowanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
Poczet Doktorów Honoris Causa Akademii Medycznej we Wrocławiu 1950–2010
Wrocław 2010 r.
ISBN: 978-83-7055-419-4
objętość: s. 388
format: 23x29 cm
oprawa: twarda
Polsko-angielskie, ekskluzywne wydawnictwo jubileuszowe, w którym przedstawiono sylwetki osiemdziesięciu dwóch wybitnych naukowców, którzy otrzymali najwyższą godność akademicką – tytuł doktora honoris causa uczelni medycznej we Wrocławiu.
Poczet Rektorów i Dziekanów Akademii Medycznej we Wrocławiu
Wrocław 2010 r.
ISBN: 978-83-7055-427-9
Ilość stron: 150
Format: 23 x 29 cm
Oprawa: twarda
Ekskluzywne wydawnictwo jubileuszowe, w którym przedstawiono rektorów wrocławskiej Akademii Medycznej w latach 1950–2010. Poczet dziekanów obejmuje także okres 1945–1950, w którym Wydział Lekarski wchodził w skład Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej.
Handbook of Chemistry
for Students Faculty of Medicine and Faculty of Dentistry
Redakcja naukowa: Iwona Kątnik-Prastowska
Wrocław, 2009 r., dodruk 2016 r.
ISBN: 978-83-7055-553-5
Ilość stron: 214
Format: 17 x 24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
Podręcznik dla studentów anglojęzycznych kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.
Podręcznik laboratoryjny z chemii medycznej
dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego i Lekarsko-Stomatologicznego
Redakcja naukowa: Iwona Kątnik-Prastowska
Wrocław, 2015 r.
ISBN: 978-83-7055-495-8
objętość: s. 248
format: 17x24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
Podręcznik laboratoryjny z chemii medycznej dla studentów I roku studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego obejmujący następujące zagadnienia:
  • roztwory wodne jako środowisko zycia,
  • roztwory buforowe,
  • reakcje chemiczne cukrowców w układach biologicznych,
  • właściwości fizykochemiczne białek.
wydanie drugie, poprawione
Studia humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego UMW 7
Problem kontroli urodzeń i antykoncepcji. Krytyczno-porównawcza analiza dyskursów
Pod redakcją naukową Bożeny Płonki-Syroki
Wrocław 2013 r.
ISBN: 978-83-7055-478-1
Ilość stron: 380
Format: 17x 24 cm
Oprawa: miękka
 
Ćwiczenia z chemii analitycznej i ilościowej dla II roku farmacji i I roku analityki medycznej
Autorzy: Tomasz Błaśkiewicz, Iga Komorowska
Wrocław 2009 r.
ISBN: 978-83-7055-537-5
Ilość stron: 44
Format: 17 × 24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
Ćwiczenia z chemii analitycznej ilościowej klasycznej mają zapoznać studentów z wybranymi, podstawowymi operacjami wykonywanymi w laboratoriach, z wykorzystywanym do tego celu sprzętem, z zasadami rzetelnej i odpowiedzialnej pracy oraz sposobami jej dokumentowania. Nabywane umiejętności podczas wykonywanych samodzielnie prac są na bieżąco weryfikowane i doskonalone przez prowadzących zajęcia asystentów, a dokładność egzekwowana przez dobór rodzaju i kolejności wykonywania analiz kontrolnych. Wiedzę teoretyczną, potrzebną do właściwego wykonania analiz i zaliczenia kolokwiów, studenci uzyskują na wykładach, zajęciach fakultatywnych i samodzielnie, korzystając z literatury przedmiotu (piśmiennictwo umieszczone na końcu książki).
Postępy kardiologii
Skrypt dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego
Autorzy: Arkadiusz Derkacz, Bogumiła Halawa, Walentyna Mazurek, Andrzej Mysiak, Piotr Salomon, Maria Witkowska
Wrocław 2006 r.
ISBN: 978-83-7055-031-8
Objętość: s. 144
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
W książce omówiono wybrane zagadnienia z kardiologii pod kątem realizowanego programu dydaktycznego. Podręcznik uzyskał niezależną, bardzo dobrą recenzję merytoryczną.
Podstawy profilaktyki i leczenia zakrzepic
Podręcznik dla studentów i lekarzy
Autor: Leszek Czerchawski
Wrocław 2006 r.
ISBN: 978-83-7055-055-4
Ilość stron: 172
Format: 17× 24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
Podręcznik jest przygotowany zarówno z myślą o studentach medycyny i stomatologii, jak i lekarzach. Zawiera podstawową wiedzę z zakresu profilaktyki i leczenia zakrzepic: mechanizmy hemostazy osoczowej, płytkowej, naczyniowej, patomechanizm zakrzepic, leki stosowane w profilaktyce i leczeniu zakrzepic, terapia trombolityczna, zakrzepica żył głębokich, zator tętnicy płucnej.
Przewodnik do ćwiczeń z mikrobiologii lekarskiej
Irena Choroszy-Król, Małgorzata Fleischer
Wrocław 2004 r.
ISBN: 83-7055-222-6
Objętość: s. 54
Format: 17×24,5 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
 
Toksoplazmoza
Redakcja naukowa: Beata Magdalena Sobieszczańska
Wrocław 1999 r.
ISBN: 83-7055-227-7
Objętość: s. 46
Format: 15×21 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
 
Utopia zmedykalizowana
Jarosław Barański
Wrocław 2013 r.
ISBN: 978-83-7055-525-2
Wydanie pierwsze
Objętość: s. 102
Format: 17x 24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
Książka „Utopia zmedykalizowana” Jarosława Barańskieg nie rozpisuje scenariuszy medycznej utopii, raczej koncentruje się na jej już wypowiadanych tematach. Rozdział pierwszy, Narracja utopijna i medyczna utopia, jest wielowątkowym i nieco rozproszonym studium utopijnego myślenia o pragnieniu szczęśliwego i długowiecznego życia. Głównym zadaniem tego rozdziału jest rozpoznanie cech utopijnych projektów oraz charakterystyka obecnych w nich wątków odnoszących się do medycyny. Drugi rozdział, Medycyna i utopijna kompensacja, jest analizą motywu długowieczności w literaturze utopijnej oraz pojmowania współczesnej terapii jako kompensacji zła, którym skażone jest ludzkie ciało nieubłaganie chylące się ku swemu biologicznemu upadkowi. Trzeci rozdział, Utopia ciała doskonałego, jest rozbiorem biotechnologicznego projektu ludzkiego ciała, który zgłasza gotowość do zapewnienia długowieczności człowieka, a nawet nieśmiertelności. Ostatni rozdział, Utopia duszy szczęśliwej, jest natomiast ukazaniem konsekwencji biotechnologicznej utopii w farmakologicznym substytuowaniu szczęśliwego życia.
Wrodzone zarośnięcie przełyku
Praktyczny przewodnik
Pod redakcją naukową Roberta Śmigla i Dariusza Patkowskiego
Wrocław 2012 r.
ISBN: 978-83-7055-437-8
Objętość: s. 236
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
Jest to pierwsza pozycja na polskim rynku wydawniczym poświęcona w całości różnym aspektom jednej z najcięższych wad rozwojowych – zarośnięciu przełyku. Autorzy poszczególnych rozdziałów, wybitni znawcy omawianych zagadnień, reprezentujący różne specjalności medyczne, omawiają m.in.: definicje, epidemiologię, podział, przyczyny, objawy, diagnostykę prenatalną i pourodzeniową zarośnięcia przełyku, jak również zasady leczenia chirurgicznego tej wady oraz wielospecjalistyczną opiekę nad dzieckiem po operacji wraz poradnictwem genetycznym dla rodziców dziecka. Publikacja jest pomocna w zrozumieniu wady rozwojowej, jaką jest zarośnięcie przełyku i przedstawia wielospecjalistyczną opiekę nad dziećmi z tą wadą, będzie służyć zarówno lekarzom (chirurgom dziecięcym, anestezjologom, neonatologom, pediatrom, gastrologom, pulmonologom, genetykom, a także lekarzom rodzinnym), jak i terapeutom oraz rodzicom chorego dziecka. W każdym rozdziale zamieszczono podsumowanie z najistotniejszymi informacjami oraz wskazówki praktyczne. Książka zawiera również spis ważnych stron internetowych, stowarzyszeń i instytucji państwowych, organizacji sprawujących opiekę medyczną nad dziećmi z wadami rozwojowymi, spis poradni genetycznych na terenie Polski, a także arkusz wywiadu z rodzicami i badania dziecka z zarośnięciem przełyku oraz opis zasad resuscytacji krążeniowo- oddechowej u dzieci. Do książki dołączono płytę DVD, która zawiera zapisy wideo z zabiegów chirurgicznych wykonanych techniką torakoskopową w różnych postaciach klinicznych zarośnięcia przełyku.
Wybrane aspekty formalnoprawne w podstawowej opiece zdrowotnej
Redakcja naukowa: Andrzej Steciwko, Jarosław Drobnik
Wrocław 2008 r.
ISBN: 978-83-7055-584-9
Objętość: s. 104
Format: 17x24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
Tematyka książki obejmuje zagadnienia dotyczące relacji lekarz–pacjent, problematyki błędu medycznego, trudności wynikających z prowadzenia dokumentacji medycznej. Część rozdziałów jest poświęcona zagadnieniom bardziej szczegółowym, związanym z możliwością wydawania określonych zaświadczeń i orzeczeń, a także sytuacji, gdy lekarz staje się uczestnikiem i podmiotem postępowania karnego.
Zdrowie publiczne
Podręcznik akademicki
Redakcja naukowa: Anna Felińczak i Andrzej M. Fal
ISBN: 978-83-7055-474-3
Wrocław, 2010 r.
objętość: s. 304
format: 17x24 cm
oprawa: miękka
Pierwsze wydanie podręcznika omawiającego wszechstronnie zagadnienia związane z szybko rozwijajacą się dziedziną nauki – zdrowiem publicznym. Pozwoli na szerokie spojrzenie na wybraną specjalność oraz ułatwi przyswojenie niezbędnej wiedzy obejmującej holistyczne podejście do problemów zdrowia.
Zespoły lękowo-depresyjne
Patogeneza, obraz kliniczny i leczenie
Redakcja naukowa: Krzysztof Małyszczak, Tomasz Pawłowski
Wrocław 2007 r.
ISBN: 978-83-7055-464-4
Objętość: s. 152
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka foliowana
Wyniki badań epidemiologicznych prowadzonych na całym świecie wykazują, że zaburzenia lękowe oraz depresyjne należą do najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. Częstość występowania zaburzeń lękowych wynosi 15–25%, a zaburzeń depresyjnych 10–18%. Są to dane, które uzyskano, opierając się na kryteriach diagnostycznych zaburzeń psychicznych zawartych w obowiązujących systemach klasyfikacyjnych DSM i ICD. Książka jest przeznaczona dla lekarzy, psychologów, psychoterapeutów – jest wyczerpującym przeglądem aktualnego stanu wiedzy na temat współistnienia depresji i lęku.
Wybrane zagadnienia z chirurgi przełyku
Podręcznik dla studentów i lekarzy
Redakcja naukowa: Marta Strutyńska-Karpińska, Krzysztof Grabowski
Wrocław 2007 r.
ISBN: 978-83-7055-127-8
Objętość: s. 106
Format: 16,5 x 24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
Diagnostyka i wybór metody leczenia chorób przewodu pokarmowego, a zwłaszcza przełyku wymagają dużej wiedzy i doświadczenia. W podręczniku omówiono badania diagnostyczne i sposoby postępowania leczniczego oraz przedstawiono anatomię i fizjologię przełyku w zakresie niezbędnym do zrozumienia podstaw chirurgii tego narządu. Przygotowując i oddając do druku podręcznik, autorzy mają nadzieję, że zainteresuje on nie tylko studentów medycyny..
Cukrzyca
Skrypt dla Wydziału Pielęgniarskiego
Pod redakcją: Prof. dr hab. Barbara Kowal-Gierczak
Wrocław 1997 r.
ISBN: 83-7055-242-0
Objętość: s. 92
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka foliowana
 
Zarządzanie szpitalem
Kompedium menedżera
Redakcja naukowa: Jan Stępniewski
Wrocław 2005 r.
ISBN: 83-7055-230-7
Objętość: s. 398
Format: 17 × 24 cm
Oprawa: twarda
Podręcznik jest adresowany nie tylko do studentów wrocławskich studiów polsko-francuskich z zakresu zarządzania jednostkami służby zdrowia, ale również do studentów ekonomicznych kierunków studiów prowadzonych na różnych typach uczelni publicznych i prywatnych, którzy mogą podnieść poziom swojego ogólnego wykształcenia. Jest kierowany do około 1000-osobowej grupy kierowników jednostek służby zdrowia oraz wszystkich pracowników tej grupy zawodowej.