Wydawnictwo Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu

Czasopisma naukowe
Podręczniki, skrypty
Habilitacje

Podręczniki, skrypty

Onkogenetyka, teoria i praktyka kliniczna
Skrypt dla studentów medycyny
Pod redakcją: Agnieszka Stembalska, Karolina Pesz, Maria Małgorzata Sąsiadek
Wrocław 2019
ISBN: 978-83-7055-613-6
Ilość stron: 80
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 15 zł

 

Ze skalpelem po świecie
Kazimierz Kobus
Wrocław 2019 r.
ISBN: 978-83-7055-606-8
Ilość stron: 182
Format: B5
Oprawa: twarda
Cena: 45 zł
-
 
Medical Biology
Wrocław 2019 r.
ISBN: 978-83-7055-608-2
Ilość stron: 144
Format: B5
Oprawa: miękka
30 zł
 
Dietetics and Nutrition. Compendium
Podręcznik dla studentów
Wrocław 2019 r.
ISBN: 978-83-7055-607-5
Ilość stron: 135
Format: B5
Oprawa: miękka
30 zł
-
Endokrynologia w praktyce klinicznej.
Podręcznik dla studentów
Wrocław 2019 r.
ISBN: 978-83-7055-399-9
Ilość stron: 410
Format: B5
Oprawa: miękka
55 zł
-
Laboratory Manual
for the second-year students of English Division medical studies
Wrocław 2016 r.
ISBN: 978-83-7055-287-9
Ilość stron: 124
Format: B5
Oprawa: miękka
20 zł
-
Laboratorium z biochemii dla studentów farmacji
Pod redakcją Jakuba Gburka
Wrocław 2011 r.
ISBN: 978-83-7055-540-5
Objętość: s. 168
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
30 zł
-
-
Skrypt dla studentów farmacji niezbędny do efektywnego uczestnictwa w ćwiczeniach
Biochemia laboratoryjna
Podręcznik dla studentów analityki medycznej
Wrocław 2011 r., dodruk 2019
ISBN: 978-83-7055-524-5
Objętość: s. 196
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
30 zł
-
Psychodermatologia
Jacek Szepietowski, Przemysław Pacan, Adam Reich, Magdalena Grzesiak
Publikacja recenzowana przez: Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Kaszubę
Wrocław 2012 r., dodruk 2019 r.
ISBN: 978-83-7055-453-8
Wydanie pierwsze
Objętość: 250
Format: 17x24 cm
Oprawa: twarda
49 zł
 
Podręcznik „Psychodermatologia” jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie środowiska medycznego problematyką połączeń symptomatologii dermatologicznej z psychiatryczną i psychologiczną. Jest to pierwsza pozycja książkowa na naszym rodzimym rynku wydawniczym całościowo, a zarazem zwięźle, omawiająca problematykę psychodermatologii. Podręcznik został przygotowany wspólnie przez specjalistów dermatologii i psychiatrii wrocławskiego ośrodka akademickiego jako pozycja wieńcząca wieloletnią współpracę naukową i kliniczną. Aby książka była przejrzysta, na samym początku autorzy przedstawili zasady badania psychiatrycznego i dermatologicznego. Przygotowanie podręcznika ze styku dyscyplin medycznych nie jest łatwe, wymaga długich dysput dążących do wypracowania wspólnego stanowiska, dlatego autorzy starali się w treści podręcznika zawrzeć elementy ważne i ciekawe zarówno dla dermatologów, jak i psychiatrów. Książka jest kierowana do szerokiego grona odbiorców: lekarzy dermatologów, lekarzy psychiatrów, lekarzy specjalizujących się w powyższych dyscyplinach medycznych, a także psychologów klinicznych oraz studentów medycyny i psychologii. Publikacja, wypełniająca lukę na rodzimym rynku wydawniczym, jest wartościowym kompendium wiedzy medycznej, przydatnym w codziennej praktyce klinicznej. Autorzy zachęcając do lektury, mają nadzieję, że przedstawiona wiedza z zakresu psychodermatologii przyczyni się do holistycznego podejścia do chorych, o które w dzisiejszych czasach coraz trudniej. Ksiązka zawiera kolorowe ryciny ilustrujace choroby dermatologiczne oraz manifestacje skórne zaburzeń psychicznych. Cennym uzupełnieniem podręcznika są załączniki, czyli polskie wersje uznanych skal i kwestionariuszy, takich jak: VAS, DLQI, SCALPDEX i inne.
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu w anegdocie
Pod redakcją Adama Szeląga i Ewy Chlebdy-Sieragowskiej
Wrocław 2018 r.
ISBN: 978-83-7055-395-1
Objętosć: s. 222
Format: B5
Oprawa: twarda
48 zł
 
Uczelnia pokazana przez pryzmat anegdot, z których można się dowiedzieć o zwyczajach panujących w dawnej Akademii Medycznej we Wrocławiu, o niespotykanych dzisiaj, trudnych do zrozumienia i uwierzenia historiach, jakie przydarzyły się rożnym osobom związanym z Uczelnia. Wylania się z nich trochę inny świat, którego dzisiaj już nie ma, ale który pozostał w pamięci autorów historyjek. Ich treść wprost udowadnia, że skądinąd surowi profesorowie to zwykli ludzie, ze swoimi pasjami i słabościami, których poznanie było możliwe tylko przy bezpośrednim kontakcie profesor - student, mistrz - uczeń.
Wrodzone zarośnięcie przełyku
Praktyczny przewodnik
Pod redakcją naukową Roberta Śmigla i Dariusza Patkowskiego
Publikacja recenzowana przez: prof. dr hab Krystynę Sawicz-Birkowską i prof. dr hab Czesława Stobę
Wrocław 2018 r.
ISBN: 978-83-7055-394-4
Objętość: s. 313
Format: B5
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
50 zł
Założeniem redaktorów jest, aby książka była praktycznym przewodnikiem pomocnym wszystkim zaangażowanym w pomoc dzieciom z zarośnięciem przełyku – zarówno lekarzom (w tym lekarzom pierwszego kontaktu), jak i terapeutom (np.: rehabilitantom, dietetykom, nauczycielom, psychologom) oraz rodzicom i opiekunom dzieci z zarośnięciem przełyku (bardzo ważna grupa odbiorców).
W książce zamieszczono rozdziały dotyczące aspektów badawczych, medycznych i praktycznych zarośnięcia przełyku. Rozdziały poświęcone embriologii, biologii molekularnej i genetyce oraz diagnostyce i leczeniu tej wady są adresowane przede wszystkim do specjalistów […]. W książce znajdują się również rozdziały interesujące i przystępne dla Czytelnika- niemedyka, a poświęcone omówieniu aspektów praktycznych opieki prenatalnej i postnatalnej, w tym opieki długoterminowej nad dziećmi z zarośnięciem przełyku, a także elementów poradnictwa genetycznego i przygotowania rodziców do kolejnej ciąży. (ze Wstępu prof. dr hab. Marii Sąsiadek)
 
Żywienie człowieka i analiza żywności wybrane zagadnienia
Wrocław 2018 r.
ISBN: 978-83-7055-391-3
Objętość: s. 222
Format: B5
Oprawa: miękka
40 zł
Podręcznik zawiera wybrane zagadnienia z bromatologii, czyli nauki o żywności (w języku greckim: broma – żywność, pożywienie, logos – nauka), jej jakości odżywczej i zdrowotnej. Przedstawiono w nim najważniejsze metody ilościowe i jakościowe, stosowane w analizie żywności do oznaczania zawartości składników odżywczych i zanieczyszczeń, a także do oceny sposobu żywienia człowieka. Podręcznik zawiera także zasady prawidłowego żywienia, zagadnienia związane z interakcją leków z pożywieniem oraz elementy analizy sensorycznej żywności. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunku farmacja i dietetyka, a także innych, związanych z analizą żywności. Wiedza na temat zależności: żywienie–zdrowie, a także: żywienie–leki–zdrowie daje możliwość wykorzystania jej w opiece farmaceutycznej i profilaktyce zdrowotnej.
Chirurgia dziecięca
Podręcznik dla studentów
Redakcja naukowa: Jerzy Czernik Wrocław 2008 r., dodruk 2018 r.
ISBN: 978-83-7055-401-9
Ilość stron: 356
Format: 17x24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
88 zł
Podręcznik daje wyczerpujący przegląd wybranych zagadnień, będących istotą chirurgii dziecięcej oraz w pełni odzwierciedla postęp w rozwoju tej dziedziny w okresie ostatnich 10 lat i obejmuje, oprócz metod standardowej diagnostyki, także diagnostykę i leczenie prenatalne wad oraz przedstawia nowe techniki określane mianem małoinwazyjnych, między innymi zabiegi endoskopowe oraz laparo- i torakoskopowe. Autorzy przedstawiają zagadnienia w sposób przejrzysty, oparty na pełnej znajomości tematu oraz własnym, bogatym doświadczeniu dydaktycznym i zawodowym. Poszczególne rozdziały są bogato ilustrowane kolorowymi i czarno-białymi rycinami.
Chemia kliniczna dla studentów analityki medycznej
Podstawy walidacji metody. Metody oznaczania wybranych parametrów biochemicznych
Publikacja recenzowana przez: dr hab. Agnieszkę Piwowar
Wrocław 2018 r.
ISBN: 978-83-7055-503-0
Objętość: s. 342
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
55 zł
-

Wybrane problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet w relacji do biologii i kultury
Pod redakcją Bożeny Płonki-Syroki i Aleksandry Szlagowskiej
Wrocław 2018 r.
ISBN: 978-83-7055-387-6
Objętość: s. 238
Format: B5
Oprawa: miękka

62 zł
-
Osamotnieni w bólu
Pod redakcją Bożeny Płonki-Syroki i Andrzeja Syroki
Wrocław 2018 r.
ISBN: 978-83-7055-398-2
Objętośc: s. 260
Format: B5
Oprawa: miękka
68 zł
-
Traditional Medical Systems of Africa and Asia and Their Transformations
Pod redakcją Bożeny Płonki-Syroki, Arin Namal, Mateusza Dąsala, i Grzegorza Wiktorowskiego
Wrocław 2017 r.
ISBN: 978-83-7055-335-7
Objętość: s. 162
Format: B5
Oprawa: miękka
48 zł
-
Moja Akademia
Autor: Bogdan Łazarkiewicz
Wrocław 2017 r.
ISBN: 978-83-7055-239-8
Objętość: 228
Format: B5
Oprawa: twarda
45 zł
Książka pod tytułem "Moja Akademia" powstała na podstawie poprawionych i uzupełnionych 48 artykułów, które ukazywały się co miesiąc w latach 2012-2016 w "Gazecie Uczelnianej" Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 
Handbook of Chemistry
for Students Faculty of Medicine and Faculty of Dentistry
Wrocław 2017 r.
ISBN: 978-83-7055-295-4
Ilość stron: 282
Format: B5
Oprawa: miękka, lakierowana
40 zł
Podręcznik do chemii dla studentów Wydziału Lekarskiego i Lekarsko-Stomatologicznego
Każdy rozdział „Podręcznika do chemii” został podzielony na trzy podstawowe sekcje. Pierwsza z nich, zatytułowana „Zrozumienie problemu”, stanowi wprowadzenie do ćwiczeń laboratoryjnych. W tej części studenci mogą się zapoznać z budową i właściwościami fizykochemicznymi niektórych biomolekuł występujących w ludzkich tkankach i płynach ustrojowych. Część „Ćwiczenia laboratoryjne” zawiera opis doświadczeń chemicznych, które należałoby przeprowadzić podczas zajęć praktycznych. W ostatniej części studenci znajdą zagadnienia i pytania, które pomogą im się uczyć i utrwalić zdobytą wiedzę. Życząc powodzenia wszystkim studentom uczęszczającym na zajęcia z chemii medycznej, proszę, aby pamiętali, że unikalna struktura biocząsteczki jest ściśle związana z jej funkcją i udziałem w sekwencji reakcji biochemicznych zachodzących w organizmie człowieka. Prof. dr hab. Iwona Kątnik-Prastowska
-
Biochemia kliniczna
podręcznik do ćwiczeń dla studentów Oddziału Analityki Medycznej
Wrocław 2017 r.
ISBN: 978-83-7055-298-5
Objętość: 132
Format: B5
Oprawa: miękka
25 zł

„Biochemia kliniczna. Podręcznik do ćwiczeń dla studentów Oddziału Analityki Medycznej” pod redakcją dr hab. Jolanty Zuwały-Jagiełło jest bardzo interesującą pozycją wydawniczą. Ufam, że spotka się z dużym zainteresowaniem studentów, bo stanowi rodzaj przewodnika przedstawiającego zagadnienia z zakresu podstawy i osiągnięć biochemii klinicznej w prosty i przystępny sposób.

Książka składa się z 14 rozdziałów. Każdy z nich zawiera dwie części: teoretyczną, wprowadzającą studenta w tematykę wybranego zagadnienia, oraz praktyczną, przedstawiającą szczegółowo metodykę oznaczania wybranych parametrów biochemicznych. Doświadczenia są opisane bardzo przejrzyście, co ułatwia ich prawidłowe wykonanie przez studentów i właściwą interpretację uzyskanych wyników. Tematyka poszczególnych rozdziałów dotyczy zagadnień diagnostycznych istotnych z punktu widzenia praktycznego i naukowego. Uwzględnia nowoczesne metody stosowane w badaniach biochemicznych (np. proteomikę, powierzchniowy rezonans plazmonów), które z powodzeniem można wykorzystać zarówno w medycznych laboratoriach diagnostycznych, służąc pomocą przede wszystkim pacjentom, jak i w laboratoriach naukowo-badawczych.

dr hab. n. med. Eugenia Murawska-Ciałowicz, prof. nadzw.
Katedra Fizjologii i Biochemii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Elementy chemii fizycznej
dla studentów farmacji i analityki medycznej
Pod redakcją Witolda Musiała
Publikacja recenzowana przez: dr hab. Antoniego Jacka Szumnego, prof. nadzw.
Wrocław 2016 r.
ISBN: 978-83-7055-543-6
Ilość stron: 162
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka
20 zł
 
Psychiatria
Podręcznik akademicki
Wrocław 2016 r.
ISBN: 978-83-7055-207-7
Ilość stron: 496
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka
55 zł
Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów, Zespół Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przygotował niniejszy podręcznik, który jest syntetycznym opracowaniem tematyki związanej z przedmiotem psychiatria realizowanym programowo na studiach medycznych i na niektórych kierunkach uniwersyteckich (psychologia, prawo, muzykoterapia).
Skrypt do ćwiczeń z syntezy i technologii środków leczniczych
Wrocław 2016 r.
ISBN: 978-83-7055-546-7
Ilość stron: 270
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka
32 zł
wydanie II poprawione i uzupełnione
Ćwiczenia z Biochemi
Skrypt dla Studentów II roku Wydziału lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Wrocław 2016 r.
ISBN: 978-83-7055-390-6
Ilość stron: 80
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
20 zł
 
Technologia Postaci Leku
Materiały do zajęć praktycznych
Wrocław 2016 r.
ISBN: 978-83-7055-583-2
Ilość stron: 138
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
22 zł
 
 
Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki
Skrypt dla studentów medycyny
Wrocław 2005 r.
ISBN: 83-7055-334-6
Ilość stron: 162
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
16 zł
Ćwiczenia laboratoryjne są ważnym składnikiem programu biofizyki realizowanego na uczelniach medycznych. Program ćwiczeń został zmodyfikowany: wprowadzono ćwiczenia o tematyce dobieranej specjalnie pod kątem profilu studiów medycznych. Prawidłowe przygotowanie się do każdego z tych ćwiczeń wymaga od studenta poznania zagadnień określonych dla danego ćwiczenia z obowiązującego materiału. Ze względu na specyfikę ćwiczeń znalezienie w dostępnych podręcznikach niektórych zagadnień jest trudne lub wymaga zgromadzenia wiadomości z wielu książek. Skrypt opracowano, aby ułatwić przygotowanie się do ćwiczeń, usystematyzować gromadzoną wiedzę oraz ukazać cel prowadzonych doświadczeń. Zawiera opisy ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych na wszystkich wydziałach i kierunkach studiów medycznych.
Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej
Zbigniew Sztuba
Wrocław 2006 r.
ISBN: 978-83-7055-103-2
Ilość stron: 40
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
7 zł
 
Ćwiczenia z biochemii
Skrypt dla studentów Wydziału Lekarskiego

Wrocław 2016 r.
ISBN: 978-83-7055-551-1
Ilość stron: 140
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
30 zł
 
 
Dietetyka kliniczna
Redakcja naukowa: Elżbieta Poniewierka
ISBN: 978-83-7055-559-7
Wrocław 2016 r.
Ilość stron: 172
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
30 zł
 
 
Lab manual
for the students of dentistry of medical studies English Division
ISBN: 83-7055-402-6
Wrocław, 2014 r.
Ilość stron: 98
Format: 17x24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
15 zł
Skrypt dla studentów II roku anglojęzycznych studiów – kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny.
 
 
Neonatologia
Podręcznik dla studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego oraz lekarzy specjalizującyhc się w neonatologii, pediatrii , medycynie rodzinnej
Redakcja naukowa: Barbara Królak-Olejnik
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Urszula Godula-Stuglik, prof. dr hab. n. med. Jerzy Szczapa
Wrocław 2016 r.
ISBN: 978-83-7055-527-6
Ilość stron: 264
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka
30 zł
 
Neurotraumatologia cz. 2
Urazy czaszkowo-mózgowe i twarzowo-czaszkowe
Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy
Redakcja naukowa: Władysław Berny, Jerzy Rudnicki, Lesław W. Zub
Wrocław 2014 r.
ISBN: 978-83-7055-511-5
Ilość stron: 256
Format: 17x24 cm
Oprawa: miękka
45 zł
 
 
Postęp w hematologii, onkologii i transplantacjach szpiku u dzieci
Wrocław 2003 r.
ISBN: 83-7055-093-2
Ilość stron: 228
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
30 zł
 
 
Rehabilitation for Medical Students
Redakcja naukowa: Zdzisława Wrzosek, Janusz Bolanowski, Edyta Sutkowska
Wrocław 2011 r.
ISBN: 978-83-7055-516-0
Wydanie pierwsze
Ilość stron: 302
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
88 zł
 
 
Vademecum umiejętności praktycznych lekarza rodzinnego
Redakcja naukowa: Andrzej Steciwko
Recenzenci:
dr hab. Marek Bochnia - laryngologia
dr hab. Jerzy Błaszczuk - chirurgia, ortopedia i traumatologia
prof. dr hab. Irena Choroszy-Król - laryngologia, chirurgia (części dotyczące badań mikrobiologicznych)
dr hab. Grażyna Durek - medycyna ratunkowa
dr hab. Marian Gryboś, prof. nadzw. - ginekologia i położnictwo
prof. dr hab. Halina Hańczyc - choroby wewnętrzne, badania diagnostyczne, zabigi diagnostyczno-lecznicze, neurologia, psychiatria
prof. dr hab. Roman Kurzbauer - medycyna ratunkowa
prof. dr hab. Zuzanna Morawska - pediatria
dr hab. Krystyna Raczyńska, prof. nadzw. - okulistyka
Wrocław 2007 r., dodruk 2009 i 2012 r.
ISBN: 978-83-7055-432-3
Number of pages: 382
Format: 17×24,5 cm
Cover: twarda
59 zł
Podręcznik jest skierowany do studentów wydziału lekarskiego oraz lekarzy specjalizujących się w medycynie rodzinnej. Książka ma ułatwić zdobywanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu procedur diagnostycznych i terapeutycznych wykonywanych samodzielnie przez lekarza rodzinnego. Podręcznik jest przydatnym narzędziem w zdobywaniu wiedzy przez każdego lekarza, który wypełnia obowiązek ustawicznego kształcenia.

 

Zakotwienie szkieletowe w leczeniu ortodentycznym
Wrocławska modyfikacja wszczepiania TISAD
Redakcja: Joanna Antoszewska
Recenzent: dr hab., prof. nadzw. Beata Kawala
Wrocław 2013 r., dodruk 2015 r.
ISBN: 978-83-7055-517-7
Ilość stron: 126
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
35 zł
Do powstania podręcznika „Zakotwienie szkieletowe w leczeniu ortodontycznym: wrocławska modyfikacja wszczepiania TISAD” istotnie przyczyniło się coraz większe zainteresowanie środowiska ortodontów problematyką biomechaniki leczenia wad zgryzu. Jest to pierwsze, polskojęzyczne wydanie, w którym omówiono szczegółowo problem wszczepiania elementów tymczasowego wewnątrzustnego zakotwienia szkieletowego zarówno w aspekcie naukowym, jak i klinicznym. Podręcznik jest wynikiem współpracy polskich i zagranicznych ekspertów, dla których problem zakotwienia jest jednym z głównych przedmiotów zainteresowań badawczych. Przedstawia bogate doświadczenie wrocławskiego środowiska akademickiego. Autorzy zdają sobie sprawę, że przygotowanie podręcznika w sposób przejrzysty nie jest proste, niemniej jednak starali się, aby przedstawione zagadnienia były nie tylko wiarygodne z naukowego punktu widzenia, ale także ciekawe i ważne. Podręcznik jest adresowany do szerokiego grona odbiorców: badaczy, lekarzy ortodontów, koleżanek i kolegów specjalizujących się w tej dyscyplinie, a także studentów stomatologii. Mamy zatem nadzieję, że publikacja będzie wartościowym kompendium wiedzy dla wszystkich zainteresowanych biomechaniką leczenia ortodontycznego. Przede wszystkim chcemy jednak, aby książka była przydatna w codziennej praktyce klinicznej, zachęcając do rutynowego stosowania miniimplantów podczas leczenia wad zgryzu. Licząc na życzliwe przyjęcie podręcznika, autorzy nie uchylają się przed konstruktywnymi uwagami krytycznymi, które umożliwią dopracowanie kolejnych publikacji, które są w fazie przygotowań. Zachęcamy gorąco do lektury wierząc, że zawarta w niej wiedza przyczyni się do zwiększenia satysfakcji zawodowej, na którą niewątpliwie wpływa pacjent zadowolony z uzyskanych w krótkim czasie doskonałych wyników leczenia oraz przekonanie, że biomechanika leczenia w pełni przeciwdziała jego skutkom ubocznym, czyli są spełniane standardy ortodoncji XXI wieku.