Wydawnictwo Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu

Czasopisma naukowe
Podręczniki, skrypty
Habilitacje

Podręczniki, skrypty

Elementy chemii fizycznej
dla studentów farmacji i analityki medycznej
Wrocław 2016 r.
ISBN: 978-83-7055-543-6
Objętość: s. 162
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka
20 zł
Psychiatria
Podręcznik akademicki
Wrocław 2016 r.
ISBN: 978-83-7055-207-7
Objętość: s. 496
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka
55 zł
Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów, Zespół Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przygotował niniejszy podręcznik, który jest syntetycznym opracowaniem tematyki związanej z przedmiotem psychiatria realizowanym programowo na studiach medycznych i na niektórych kierunkach uniwersyteckich (psychologia, prawo, muzykoterapia).
Skrypt do ćwiczeń z syntezy i technologii środków leczniczych
Wrocław 2016 r.
ISBN: 978-83-7055-546-7
Objętość: s. 270
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka
32 zł
wydanie II poprawione i uzupełnione
Ćwiczenia z Biochemi
Skrypt dla Studentów II roku Wydziału lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Wrocław 2016 r.
ISBN: 978-83-7055-390-6
Objętość: s. 80
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
20 zł
Technologia Postaci Leku
Materiały do zajęć praktycznych
Wrocław 2016 r.
ISBN: 978-83-7055-583-2
Objętość: s. 138
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
20 zł
Biochemia laboratoryjna
Podręcznik dla studentów analityki medycznej
Wrocław 2011 r.
ISBN: 978-83-7055-524-5
Objętość: s. 196
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
30 zł
Podręcznik dla studentów analityki medycznej niezbędny do efektywnego uczestnictwa w ćwiczeniach.
Chemia kliniczna dla studentów analityki medycznej
Podstawy walidacji metody. Metody oznaczania wybranych parametrów biochemicznych
Wrocław 2015 r.
ISBN: 978-83-7055-503-0
Objętość: s. 342
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
40 zł
Chirurgia dziecięca
Podręcznik dla studentów
Redakcja naukowa: Jerzy Czernik Wrocław 2008 r., dodruk 2015 r.
ISBN: 978-83-7055-401-9
Objętość: s. 356
Format: 17x24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
88 zł
Podręcznik daje wyczerpujący przegląd wybranych zagadnień, będących istotą chirurgii dziecięcej oraz w pełni odzwierciedla postęp w rozwoju tej dziedziny w okresie ostatnich 10 lat i obejmuje, oprócz metod standardowej diagnostyki, także diagnostykę i leczenie prenatalne wad oraz przedstawia nowe techniki określane mianem małoinwazyjnych, między innymi zabiegi endoskopowe oraz laparo- i torakoskopowe. Autorzy przedstawiają zagadnienia w sposób przejrzysty, oparty na pełnej znajomości tematu oraz własnym, bogatym doświadczeniu dydaktycznym i zawodowym. Poszczególne rozdziały są bogato ilustrowane kolorowymi i czarno-białymi rycinami.
Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki
Skrypt dla studentów medycyny
Wrocław 2005 r.
ISBN: 83-7055-334-6
Objętość: s. 162
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
16 zł
Ćwiczenia laboratoryjne są ważnym składnikiem programu biofizyki realizowanego na uczelniach medycznych. Program ćwiczeń został zmodyfikowany: wprowadzono ćwiczenia o tematyce dobieranej specjalnie pod kątem profilu studiów medycznych. Prawidłowe przygotowanie się do każdego z tych ćwiczeń wymaga od studenta poznania zagadnień określonych dla danego ćwiczenia z obowiązującego materiału. Ze względu na specyfikę ćwiczeń znalezienie w dostępnych podręcznikach niektórych zagadnień jest trudne lub wymaga zgromadzenia wiadomości z wielu książek. Skrypt opracowano, aby ułatwić przygotowanie się do ćwiczeń, usystematyzować gromadzoną wiedzę oraz ukazać cel prowadzonych doświadczeń. Zawiera opisy ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych na wszystkich wydziałach i kierunkach studiów medycznych.
Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej
Zbigniew Sztuba
Wrocław 2006 r.
ISBN: 978-83-7055-103-2
Objętość: s. 40
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
7 zł
Ćwiczenia z biochemii
Skrypt dla studentów Wydziału Lekarskiego

Wrocław 2016 r.
ISBN: 978-83-7055-551-1
Objętość: s. 140
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
30 zł
Ćwiczenia z chemii analitycznej i ilościowej dla II roku farmacji i I roku analityki medycznej
Tomasz Błaśkiewicz, Iga Komorowska
ISBN: 978-83-7055-537-5
Wrocław, 2009 r.
objętość: s. 44
format: 17x24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
9 zł
Ćwiczenia z chemii analitycznej ilościowej klasycznej mają zapoznać studentów z wybranymi, podstawowymi operacjami wykonywanymi w laboratoriach, z wykorzystywanym do tego celu sprzętem, z zasadami rzetelnej i odpowiedzialnej pracy oraz sposobami jej dokumentowania. Nabywane umiejętności podczas wykonywanych samodzielnie prac są na bieżąco weryfikowane i doskonalone przez prowadzących zajęcia asystentów, a dokładność egzekwowana przez dobór rodzaju i kolejności wykonywania analiz kontrolnych. Wiedzę teoretyczną, potrzebną do właściwego wykonania analiz i zaliczenia kolokwiów, studenci uzyskują na wykładach, zajęciach fakultatywnych i samodzielnie, korzystając z literatury przedmiotu (piśmiennictwo umieszczone na końcu książki).
Dietetyka kliniczna
Redakcja naukowa: Elżbieta Poniewierka
ISBN: 978-83-7055-559-7
Wrocław 2016 r.
Objętość: s. 172
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
30 zł
Handbook of Chemistry
for Students Faculty of Medicine and Faculty of Dentistry
Redakcja naukowa: Iwona Kątnik-Prastowska
Wrocław, 2009 r., dodruk 2016 r.
ISBN: 978-83-7055-553-5
objętość: s. 214
format: 17x24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
52 zł
Podręcznik dla studentów anglojęzycznych kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.
Lab manual
for the students of dentistry of medical studies English Division
ISBN: 83-7055-402-6
Wrocław, 2014 r.
objętość: s. 98
format: 17x24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
15 zł
Laboratorium z biochemii dla studentów farmacji
Pod redakcją Jakuba Gburka
Wrocław 2011 r.
ISBN: 978-83-7055-540-5
Objętość: s. 168
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
30 zł
Skrypt dla studentów farmacji niezbędny do efektywnego uczestnictwa w ćwiczeniach
Laboratoryjna diagnostyka chlamydioz
Irena Choroszy-Król, Janina Ruczkowska
Wrocław 2004 r.
ISBN: 83-7055-197-1
Objętość: s. 70
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
6 zł
Najważniejsze zagadnienia orzecznicze w podstawowej opiece zdrowotnej
Redakcja naukowa: Andrzej Steciwko, Jarosław Drobnik
Wrocław 2008 r.
ISBN: 978-83-7055-592-4
Objętość: s. 96
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
30 zł
Zespół autorów skoncentrował się na omówieniu najważniejszych i najczęściej spotykanych zagadnień orzeczniczych w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Intencją autorów było przygotowanie podręcznika nie do orzecznictwa, ale raczej praktycznego przewodnika w rozwiązywaniu problemów, często sygnalizowanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
Neonatologia
Podręcznik dla studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego oraz lekarzy specjalizującyhc się w neonatologii, pediatrii , medycynie rodzinnej
Redakcja naukowa: Barbara Królak-Olejnik
Wrocław 2016 r.
ISBN: 978-83-7055-527-6
Objętość: s. 264
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka
30 zł
Neurotraumatologia cz. 2
Urazy czaszkowo-mózgowe i twarzowo-czaszkowe

Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy
Redakcja naukowa: Władysław Berny, Jerzy Rudnicki, Lesław W. Zub
Wrocław 2014 r.
ISBN: 978-83-7055-511-5
Objętość: s. 256
Format: 17x24 cm
Oprawa: miękka
45 zł
Onkogenetyka
Teoria i praktyka kliniczna

Skrypt dla studentów medycyny
Redakcja naukowa: Agnieszka Stembalska, Karolina Pesz, Maria Małgorzata Sąsiadek
Wrocław 2015 r.
ISBN: 978-83-7055-479-8
Objętość: s. 78
Format: 17x24 cm
Oprawa: miękka
12 zł
Poczet Doktorów Honoris Causa Akademii Medycznej we Wrocławiu 1950–2010
Wrocław 2010 r.
ISBN: 978-83-7055-419-4
objętość: s. 388
format: 23x29 cm
oprawa: twarda
75 zł
Polsko-angielskie, ekskluzywne wydawnictwo jubileuszowe, w którym przedstawiono sylwetki osiemdziesięciu dwóch wybitnych naukowców, którzy otrzymali najwyższą godność akademicką – tytuł doktora honoris causa uczelni medycznej we Wrocławiu.
Poczet Rektorów i Dziekanów Akademii Medycznej we Wrocławiu
Wrocław 2010 r.
ISBN: 978-83-7055-427-9
objętość: s. 150
format: 23x29 cm
oprawa: twarda
45 zł
Ekskluzywne wydawnictwo jubileuszowe, w którym przedstawiono rektorów wrocławskiej Akademii Medycznej w latach 1950–2010. Poczet dziekanów obejmuje także okres 1945–1950, w którym Wydział Lekarski wchodził w skład Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej.
Podręcznik laboratoryjny z chemii medycznej
dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego i Lekarsko-Stomatologicznego
Redakcja naukowa: Iwona Kątnik-Prastowska
Wrocław, 2015 r.
ISBN: 978-83-7055-495-8
objętość: s. 248
format: 17x24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
55 zł
Podręcznik laboratoryjny z chemii medycznej dla studentów I roku studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego obejmujący następujące zagadnienia:
  • roztwory wodne jako środowisko zycia,
  • roztwory buforowe,
  • reakcje chemiczne cukrowców w układach biologicznych,
  • właściwości fizykochemiczne białek.
wydanie drugie, poprawione
Podstawy profilaktyki i leczenia zakrzepic
Podręcznik dla studentów i lekarzy
Leszek Czerchawski
Wrocław 2006 r.
ISBN: 978-83-7055-055-4
Objętość: s. 172
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka
38 zł
Podręcznik jest przygotowany zarówno z myślą o studentach medycyny i stomatologii, jak i lekarzach. Zawiera podstawową wiedzę z zakresu profilaktyki i leczenia zakrzepic: mechanizmy hemostazy osoczowej, płytkowej, naczyniowej, patomechanizm zakrzepic, leki stosowane w profilaktyce i leczeniu zakrzepic, terapia trombolityczna, zakrzepica żył głębokich, zator tętnicy płucnej.
Postęp w hematologii, onkologii i transplantacjach szpiku u dzieci
Wrocław 2003 r.
ISBN: 83-7055-093-2
Objętość: s. 228
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
30 zł
Postępy kardiologii
Skrypt dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego
Autorzy: Arkadiusz Derkacz, Bogumiła Halawa, Walentyna Mazurek, Andrzej Mysiak, Piotr Salomon, Maria Witkowska
Wrocław 2006 r.
ISBN: 978-83-7055-031-8
Objętość: s. 144
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
30 zł
W książce omówiono wybrane zagadnienia z kardiologii pod kątem realizowanego programu dydaktycznego. Podręcznik uzyskał niezależną, bardzo dobrą recenzję merytoryczną.
Postępy w pediatrii i farmakologii klinicznej
Podręcznik dla studentów
Redakcja naukowa: Józef Prandota Wrocław 2008 r.
ISBN: 978-83-7055-496-5
Objętość: s. 268
Format: 17x24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
45 zł
Podręcznik zawiera opracowanie ważnych zagadnień z pediatrii, promocji zdrowia i farmakologii klinicznej wieku rozwojowego wykładanych dla studentów I, II i III roku wydziału Nauk o Zdrowiu. Problematyka została przygotowana przez pracowników Zakładu Pediatrii Społecznej. Studenci otrzymali do dyspozycji nowoczesne opracowania zagadnień, których poziom spełnia wymagania stawiane w uczelniach medycznych krajów Unii Europejskiej. Podręcznik sięga do najnowszych osiągnięć z zakresu pediatrii, ułatwia studentom Wydziału Nauk o Zdrowiu przygotowywanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych, zaoszczędza wiele czasu niezbędnego do samodzielnego zebrania odpowiedniej literatury medycznej, pozwala na szybsze przyswojenie medycyny XXI wieku. Wykorzystanie aktualnego piśmiennictwa zagranicznego zapewnia wysoki poziom niniejszej publikacji.
Practical skills for primary care physicians
Pod redakcją Andrzeja Steciwko
Wrocław 2011 r.
ISBN: 978-83-7055-127-8
Objętość: s. 244
Format: 17x24 cm
Oprawa: twarda, lakierowana
59 zł
Podręcznik jest skierowany przede wszystkim do studentów anglojęzycznych wydziału lekarskiego. Książka ma ułatwić zdobywanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu procedur diagnostycznych i terapeutycznych wykonywanych samodzielnie przez lekarza rodzinnego. Podręcznik jest przydatnym narzędziem w zdobywaniu wiedzy przez każdego lekarza, który wypełnia obowiązek ustawicznego kształcenia.
Przewodnik do ćwiczeń z mikrobiologii lekarskiej
Irena Choroszy-Król, Małgorzata Fleischer
Wrocław 2004 r.
ISBN: 83-7055-222-6
Objętość: s. 54
Format: 17×24,5 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
9 zł
Psychodermatologia
Jacek Szepietowski, Przemysław Pacan, Adam Reich, Magdalena Grzesiak
Wrocław 2012 r., dodruk 2015 r.
ISBN: 978-83-7055-453-8
Wydanie pierwsze
Objętość: s. 250
Format: 17x24 cm
Oprawa: twarda
45 zł
Podręcznik „Psychodermatologia” jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie środowiska medycznego problematyką połączeń symptomatologii dermatologicznej z psychiatryczną i psychologiczną. Jest to pierwsza pozycja książkowa na naszym rodzimym rynku wydawniczym całościowo, a zarazem zwięźle, omawiająca problematykę psychodermatologii. Podręcznik został przygotowany wspólnie przez specjalistów dermatologii i psychiatrii wrocławskiego ośrodka akademickiego jako pozycja wieńcząca wieloletnią współpracę naukową i kliniczną. Aby książka była przejrzysta, na samym początku autorzy przedstawili zasady badania psychiatrycznego i dermatologicznego. Przygotowanie podręcznika ze styku dyscyplin medycznych nie jest łatwe, wymaga długich dysput dążących do wypracowania wspólnego stanowiska, dlatego autorzy starali się w treści podręcznika zawrzeć elementy ważne i ciekawe zarówno dla dermatologów, jak i psychiatrów. Książka jest kierowana do szerokiego grona odbiorców: lekarzy dermatologów, lekarzy psychiatrów, lekarzy specjalizujących się w powyższych dyscyplinach medycznych, a także psychologów klinicznych oraz studentów medycyny i psychologii. Publikacja, wypełniająca lukę na rodzimym rynku wydawniczym, jest wartościowym kompendium wiedzy medycznej, przydatnym w codziennej praktyce klinicznej. Autorzy zachęcając do lektury, mają nadzieję, że przedstawiona wiedza z zakresu psychodermatologii przyczyni się do holistycznego podejścia do chorych, o które w dzisiejszych czasach coraz trudniej. Ksiązka zawiera kolorowe ryciny ilustrujace choroby dermatologiczne oraz manifestacje skórne zaburzeń psychicznych. Cennym uzupełnieniem podręcznika są załączniki, czyli polskie wersje uznanych skal i kwestionariuszy, takich jak: VAS, DLQI, SCALPDEX i inne.
Rehabilitation for Medical Students
Redakcja naukowa: Zdzisława Wrzosek, Janusz Bolanowski, Edyta Sutkowska
Wrocław 2011 r.
ISBN: 978-83-7055-516-0
Wydanie pierwsze
Objętość: s. 302
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
88 zł
Udostępnienie niniejszego podręcznika powinno przyczynić się do lepszego zrozumienia zasad funkcjonowania procesu rehabilitacji, zasadnego stosowania, a tym samym do poprawy wyników leczenia i szeroko rozumianej jakości życia osób dotkniętych niepełnosprawnością. Są to oczekiwania autorów, którzy proszą korzystających z podręcznika – studentów anglojęzycznych – o uwagi dotyczące jego treści, zakresu i formy.
Studia humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego UMW 7
Problem kontroli urodzeń i antykoncepcji. Krytyczno-porównawcza analiza dyskursów
Pod redakcją naukową Bożeny Płonki-Syroki
Wrocław, 2013 r.
ISBN: 978-83-7055-478-1
objętość: s. 380
format: 17x24 cm
oprawa: miękka
88 zł
Toksoplazmoza
Redakcja naukowa: Beata Magdalena Sobieszczańska
Wrocław 1999 r.
ISBN: 83-7055-227-7
Objętość: s. 46
Format: 15×21 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
6 zł
Toksykologia środowiskowa i kliniczna
Wybrane zagadnienia
Mariola Śliwińska-Mossoń, Anna Bizoń, Halina Milnerowicz
Wrocław 2013 r.
ISBN: 978-83-7055-573-3
Wydanie pierwsze
Objętość: s. 114
Format: 17x24 cm
Oprawa: miękka
16 zł
Utopia zmedykalizowana
Jarosław Barański
Wrocław 2013 r.
ISBN: 978-83-7055-525-2
Wydanie pierwsze
Objętość: s. 102
Format: 17x24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
30 zł
Książka „Utopia zmedykalizowana” Jarosława Barańskieg nie rozpisuje scenariuszy medycznej utopii, raczej koncentruje się na jej już wypowiadanych tematach. Rozdział pierwszy, Narracja utopijna i medyczna utopia, jest wielowątkowym i nieco rozproszonym studium utopijnego myślenia o pragnieniu szczęśliwego i długowiecznego życia. Głównym zadaniem tego rozdziału jest rozpoznanie cech utopijnych projektów oraz charakterystyka obecnych w nich wątków odnoszących się do medycyny. Drugi rozdział, Medycyna i utopijna kompensacja, jest analizą motywu długowieczności w literaturze utopijnej oraz pojmowania współczesnej terapii jako kompensacji zła, którym skażone jest ludzkie ciało nieubłaganie chylące się ku swemu biologicznemu upadkowi. Trzeci rozdział, Utopia ciała doskonałego, jest rozbiorem biotechnologicznego projektu ludzkiego ciała, który zgłasza gotowość do zapewnienia długowieczności człowieka, a nawet nieśmiertelności. Ostatni rozdział, Utopia duszy szczęśliwej, jest natomiast ukazaniem konsekwencji biotechnologicznej utopii w farmakologicznym substytuowaniu szczęśliwego życia.
Vademecum umiejętności praktycznych lekarza rodzinnego
Redakcja naukowa: Andrzej Steciwko
Wrocław 2007 r., dodruk 2009 i 2012 r.
ISBN: 978-83-7055-432-3
Objętość: s. 382
Format: 17×24,5 cm
Oprawa: twarda
59 zł
Podręcznik jest skierowany do studentów wydziału lekarskiego oraz lekarzy specjalizujących się w medycynie rodzinnej. Książka ma ułatwić zdobywanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu procedur diagnostycznych i terapeutycznych wykonywanych samodzielnie przez lekarza rodzinnego. Podręcznik jest przydatnym narzędziem w zdobywaniu wiedzy przez każdego lekarza, który wypełnia obowiązek ustawicznego kształcenia.
W trosce o zdrowie młodzieży akademickiej we Lwowie (1920–1939) i we Wrocławiu (1945–1948)
Wanda Wojtkiewicz-Rok i Roman Hajzik
Wrocław 2012 r.
ISBN: 978-83-7055-429-3
Objętość: s. 140
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
30 zł
Książka Wandy Wojtkiewicz-Rok i Romana Hajzika pt. „W trosce o zdrowie młodzieży akademickiej we Lwowie (1920–1939) i we Wrocławiu (1945–1948)” to znakomite opracowanie historyczne i interesujące wspomnienie z epoki, ciekawie i wartko napisany dwugłos, poświęcony historii powstawania i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad studentami. Tworzenie podstaw tej opieki dwukrotnie odbywało się w pionierskich warunkach – we Lwowie zaraz po odzyskaniu przez Polskę państwowości oraz po drugiej wojnie światowej w zrujnowanym Wrocławiu. Książka składa się z dwóch części: pierwsza opracowana przez naukowca-historyka, profesora Uniwerytetu Medycznego we Wrocławiu – W. Wojtkiewicz-Rok, jest opatrzona pełnym aparatem naukowym, druga zaś to fascynujące i rzetelne wspomnienia współtwórcy i uczestnika powojennych wydarzeń.
Wybrane aspekty formalnoprawne w podstawowej opiece zdrowotnej
Redakcja naukowa: Andrzej Steciwko, Jarosław Drobnik
Wrocław 2008 r.
ISBN: 978-83-7055-584-9
Objętość: s. 104
Format: 17x24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
30 zł
Tematyka książki obejmuje zagadnienia dotyczące relacji lekarz–pacjent, problematyki błędu medycznego, trudności wynikających z prowadzenia dokumentacji medycznej. Część rozdziałów jest poświęcona zagadnieniom bardziej szczegółowym, związanym z możliwością wydawania określonych zaświadczeń i orzeczeń, a także sytuacji, gdy lekarz staje się uczestnikiem i podmiotem postępowania karnego.
Wybrane zagadnienia z analizy żywności i żywienia człowieka
Pod redakcją Haliny Grajety
Wrocław 2011 r., dodruk 2014 r.
ISBN: 978-83-7055-491-0
objętość: s. 158
format: 17x24 cm
oprawa: miękka
19 zł
W podręczniku zostały opracowane najważniejsze zagadnienia z analizy żywności i żywienia człowieka. W doborze tematów kierowano się przede wszystkim tym, aby uczyły zasad oceny wartości odżywczej i zdrowotnej produktów żywnościowych, a także dawały podstawę do poznania zasad prawidłowego odżywiania. Podany na końcu każdego rozdziału spis piśmiennictwa umożliwia samodzielne poszerzanie wiedzy z danego tematu. Dołączone załączniki to aktualne normy żywienia dla ludności w Polsce oraz wykaz dozwolonych substancji dodatkowych.
Wybrane zagadnienia z chirurgii przełyku
Podręcznik dla studentów i lekarzy
Marta Strutyńska-Karpińska, Krzysztof Grabowski
Wrocław 2007 r.
ISBN: 978-83-7055-127-8
Objętość: s. 106
Format: 16,5×24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
38 zł
Diagnostyka i wybór metody leczenia chorób przewodu pokarmowego, a zwłaszcza przełyku wymagają dużej wiedzy i doświadczenia. W podręczniku omówiono badania diagnostyczne i sposoby postępowania leczniczego oraz przedstawiono anatomię i fizjologię przełyku w zakresie niezbędnym do zrozumienia podstaw chirurgii tego narządu. Przygotowując i oddając do druku podręcznik, autorzy mają nadzieję, że zainteresuje on nie tylko studentów medycyny.
Zakotwienie szkieletowe w leczeniu ortodentycznym
Wrocławska modyfikacja wszczepiania TISAD
Redakcja: Joanna Antoszewska
Wrocław 2013 r., dodruk 2015 r.
ISBN: 978-83-7055-517-7
Objętość: s. 126
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka, lakierowana
35 zł
Do powstania podręcznika „Zakotwienie szkieletowe w leczeniu ortodontycznym: wrocławska modyfikacja wszczepiania TISAD” istotnie przyczyniło się coraz większe zainteresowanie środowiska ortodontów problematyką biomechaniki leczenia wad zgryzu. Jest to pierwsze, polskojęzyczne wydanie, w którym omówiono szczegółowo problem wszczepiania elementów tymczasowego wewnątrzustnego zakotwienia szkieletowego zarówno w aspekcie naukowym, jak i klinicznym. Podręcznik jest wynikiem współpracy polskich i zagranicznych ekspertów, dla których problem zakotwienia jest jednym z głównych przedmiotów zainteresowań badawczych. Przedstawia bogate doświadczenie wrocławskiego środowiska akademickiego. Autorzy zdają sobie sprawę, że przygotowanie podręcznika w sposób przejrzysty nie jest proste, niemniej jednak starali się, aby przedstawione zagadnienia były nie tylko wiarygodne z naukowego punktu widzenia, ale także ciekawe i ważne. Podręcznik jest adresowany do szerokiego grona odbiorców: badaczy, lekarzy ortodontów, koleżanek i kolegów specjalizujących się w tej dyscyplinie, a także studentów stomatologii. Mamy zatem nadzieję, że publikacja będzie wartościowym kompendium wiedzy dla wszystkich zainteresowanych biomechaniką leczenia ortodontycznego. Przede wszystkim chcemy jednak, aby książka była przydatna w codziennej praktyce klinicznej, zachęcając do rutynowego stosowania miniimplantów podczas leczenia wad zgryzu. Licząc na życzliwe przyjęcie podręcznika, autorzy nie uchylają się przed konstruktywnymi uwagami krytycznymi, które umożliwią dopracowanie kolejnych publikacji, które są w fazie przygotowań. Zachęcamy gorąco do lektury wierząc, że zawarta w niej wiedza przyczyni się do zwiększenia satysfakcji zawodowej, na którą niewątpliwie wpływa pacjent zadowolony z uzyskanych w krótkim czasie doskonałych wyników leczenia oraz przekonanie, że biomechanika leczenia w pełni przeciwdziała jego skutkom ubocznym, czyli są spełniane standardy ortodoncji XXI wieku.
Zarządzanie szpitalem
Kompendium menedżera
Redakcja naukowa: Jan Stępniewski
Wrocław 2005 r.
ISBN: 83-7055-230-7
Objętość: s. 398
Format: 17×24 cm
Oprawa: twarda
73 zł
Podręcznik jest adresowany nie tylko do studentów wrocławskich studiów polsko-francuskich z zakresu zarządzania jednostkami służby zdrowia, ale również do studentów ekonomicznych kierunków studiów prowadzonych na różnych typach uczelni publicznych i prywatnych, którzy mogą podnieść poziom swojego ogólnego wykształcenia. Jest kierowany do około 1000-osobowej grupy kierowników jednostek służby zdrowia oraz wszystkich pracowników tej grupy zawodowej.
Cukrzyca
Skrypt dla Wydziału Pielęgniarskiego
Pod redakcją: Prof. dr hab. Barbara Kowal-Gierczak
Wrocław 1997 r.
ISBN: 83-7055-242-0
Objętość: s. 92
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka foliowana
7 zł