Wydawnictwo Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu

Czasopisma naukowe
Podręczniki, skrypty
Habilitacje

Wydawca

Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław
www.umed.wroc.pl

NIP 896-000-57-79
Konto: BZ WBK XXXV O/Wrocław
35 1500 1793 1217 9000 9997 0000