Wroclaw Medical University Press

Scientific Journals
Books
Habilitation theses

WROCLAW MEDICAL UNIVERSITY PRESS IS LISTED
BY THE POLISH MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION

Books

Informujemy, że istnieje możliwość przetłumaczenia podręczników Wydawnictwa UMW na język angielski oraz pozycji opublikowanych w języku angielskim na język polski. Tłumaczenia mają na celu wyrównanie poziomu nauczania danego przedmiotu w ramach English Division, a także umożliwienie studentom polskojęzycznym korzystania z pozycji wydawniczych przygotowanych dla angielskich czytelników.

 

Oncogenetics. Clinical Theory and Practice
Academic Book for Medical Students
Edited by: Agnieszka Stembalska, Karolina Pesz, Maria Małgorzata Sąsiadek
Wrocław 2021
ISBN: 978-83-7055-650-1
Number of pages: 76
Format: B5
Cover: soft
30 zł
-
Otyłość i jej powikłania ze strony układu pokarmowego
Edited by: Elżbieta Poniewierka
Wrocław 2020
ISBN: 978-83-7055-627-3
Number of pages: 78
Format: B5
Cover: soft
20 zł
-
Architektura w służbie nauki
Dawny Wydział Medyczny we Wrocławiu
Edited by: Małgorzata Wójtowicz
Wrocław 2020
ISBN: 978-83-65730-19-0
Number of pages: 510
Format: A4
Cover: hard
It can be purchased in Księgarnia Muzeum Architektury we Wrocławiu
-
Tematem książki jest przedstawienie wrocławskiego zespołu instytutów i klinik dawnego uniwersyteckiego Wydziału Medycznego i umieszczenie go na szerokim tle podobnych inwestycji urbanistycznych „dzielnic instytutów i klinik” w niemieckich miastach uniwersyteckich. Wykazanie zarówno jego charakterystycznych cech typologicznych, jak i twórczych rozwiązań. Udowodnienie tezy, że we Wrocławiu w latach 1887–1909 wybudowano jeden z najnowocześniejszych medycznych ośrodków uniwersyteckich Niemiec, szczególnie wyróżniający się w Europie pod względem założenia urbanistycznego i funkcjonalnej architektury. Najistotniejszym zagadnieniem – stąd wywodzi się tytuł książki – jest specyfika funkcjonalnej architektury wrocławskich budynków instytutów i klinik. Decydujący był sposób, w jaki ich twórcy ustosunkowali się do nowych trendów w tego typu obiektach oraz wybrali obowiązujący styl architektoniczny. Projekt każdego budynku był wykonywany zgodnie z programem użytkowym sformułowanym przez profesora kierującego instytutem lub kliniką, z nim konsultowany i przez niego zatwierdzany. Jak dobrze ta architektura służyła nauce świadczy fakt, że dotąd zespół przy ul. Tytusa Chałubińskiego jest siedzibą Uniwersytetu Medycznego, od 2008 roku wspomagany przez nowy gmach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej.
Onkogenetyka, teoria i praktyka kliniczna
Skrypt dla studentów medycyny
Edited by: Agnieszka Stembalska, Karolina Pesz, Maria Małgorzata Sąsiadek
Wrocław 2019
ISBN: 978-83-7055-613-6
Number of pages: 80
Format: B5
Cover: soft
15 zł
-
Ze skalpelem po świecie
Edited by Kazimierz Kobus
Wrocław 2019 r.
ISBN: 978-83-7055-606-8
Number of pages: 182
Format: B5
Cover: hard
45 zł
-
Medical Biology
Edited by Andrzej Hendrich
Wrocław 2019 r.
ISBN: 978-83-7055-608-2
Number of pages: 144
Format: B5
Cover: soft
30 zł
Current book: “Medical Biology for Students of Medicine and Dentistry” is not just the next edition of a script published in years 2006 and 2009. Since molecular biology and genetics are developing very  dynamically we came to the conclusion that instead of “refreshing” previous content we have to add a chapter devoted generally to methods of molecular biology. The main goal of this book is to  introduce and familiarize students of Medicine and Dentistry with the basic concepts of classical and molecular genetics. Our ambition was not to cover the whole area of modern genetics and molecular biology – content of this book is fitted to the program of the 1st year of studies at Wroclaw Medical University. For this reason it does not contain all elements/chapters typically found in textbooks of genetics. For example, the clinical aspects are minimalized here since they are not included into program of the 1st year. We do hope that despite these limitations this book will be useful for our students and would help them to learn genetics and molecular biology sufficiently to understand in the future their multiple medical consequences and applications.
Dietetics and Nutrition. Compendium
Podręcznik dla studentów
Edited by Elżbieta Poniewierka and Katarzyna Neubauer
Wrocław 2019 r.
ISBN: 978-83-7055-607-5
Number of pages: 135
Format: B5
Cover: soft
30 zł
A healthy diet together with physical activity are the basis for health, along with the prevention and therapy of numerous diseases. Diet and nutrition may also be an integral part of the therapeutic  strategies. Are there any specific guidelines for patients with diseases of the gastrointestinal tract or with kidney diseases? Which diet should be recommended for those who suffer from cardiovascular  diseases, lipid disorders, diabetes, osteoporosis, or neurological diseases? Is malnutrition a significant clinical problem? What is the proper nutrition in the perioperative period? The compendium in a synthetic way addresses these questions as well as other issues, and may be helpful to students, dietitians and doctors.
Endokrynologia w praktyce klinicznej.
Podręcznik dla studentów
Edited by: Marek Bolanowski and Justyna Kuliczkowska-Płaksej
Wrocław 2019 r.
ISBN: 978-83-7055-399-9
Number of pages: 410
Format: B5
Cover: soft
55 zł

Podręcznik liczy ponad 400 stron i w mojej ocenie jest chyba zbyt obszerny jak na możliwości i chęci przeciętnego studenta medycyny. Natomiast lepsi i najlepsi powinni być z niego bardzo zadowoleni, gdyż obejmuje praktycznie całą endokrynologię, a poszczególne działy i tematy opisane są bardzo zwięźle. Umożliwia to szybkie przyswojenie najważniejszych wiadomości, przydatnych również w pracy lekarza nieendokrynologa, który spotyka w swojej praktyce chorych z zaburzeniami budowy i funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego. Bardzo dużą zaletą książki jest fakt, że nie ma w niej praktycznie niczego zbędnego; treść przez to, że zwięzła, w całości jest przydatna. Można ją traktować jak kompendium.

Inne podręczniki traktują osobno zaburzenia ze strony poszczególnych gruczołów wydzielania wewnętrznego – podwzgórze, przysadka, tarczyca, nadnercza itd., a tutaj w wielu przypadkach czytelnik rozwiązanie problemu znajdzie w jednym miejscu, np. hipertyreoza pierwotna sąsiaduje z hipertyreozą spowodowaną TSH-oma. Podobnie z hiperkortyzolemią pierwotną, wtórną lub czynnościową itd. Ułatwia to szybkie powiązanie stanu klinicznego i wyników badań dodatkowych z ich przyczyną, a tym samym szybkie podjęcie leczenia chorego. Na dodatek żądane informacje dzięki przejrzystemu układowi książki można znaleźć bardzo szybko. Jest to dla studentów i młodych lekarzy bardzo przydatne.

70 lat Wydziału Farmaceutycznego. 37 lat Oddziału Analityki Medycznej
Wrocław 2017 r.
ISBN: 978-83-7055-319-7
Number of pages: 104
Format: B5
Cover: hard
30 zł
-
Laboratory Manual
for the second-year students of English Division medical studies
Wrocław 2016 r.
ISBN: 978-83-7055-287-9
Number of pages: 124
Format: B5
Cover: soft
20 zł
-
Laboratorium z biochemii dla studentów farmacji
Edited by Jakub Gburek
Wrocław 2011 r.
ISBN: 978-83-7055-540-5
Number of pages: 168
Format: 17 × 24 cm
Cover: soft, lacquered
30 zł
-
Skrypt dla studentów farmacji niezbędny do efektywnego uczestnictwa w ćwiczeniach
Biochemia laboratoryjna
Podręcznik dla studentów analityki medycznej
Wrocław 2011 r., dodruk 2019
ISBN: 978-83-7055-524-5
Number of pages: 196
Format: 17 × 24 cm
Cover: soft, lacquered
30 zł
-
Psychodermatologia
Jacek Szepietowski, Przemysław Pacan, Adam Reich, Magdalena Grzesiak
Publikacja recenzowana przez: Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Kaszubę
Wrocław 2012 r., dodruk 2019 r.
ISBN: 978-83-7055-453-8
Wydanie pierwsze
Number of pages: 250
Format: 17 x 24 cm
Cover: hard
49 zł
 
Podręcznik „Psychodermatologia” jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie środowiska medycznego problematyką połączeń symptomatologii dermatologicznej z psychiatryczną i psychologiczną. Jest to pierwsza pozycja książkowa na naszym rodzimym rynku wydawniczym całościowo, a zarazem zwięźle, omawiająca problematykę psychodermatologii. Podręcznik został przygotowany wspólnie przez specjalistów dermatologii i psychiatrii wrocławskiego ośrodka akademickiego jako pozycja wieńcząca wieloletnią współpracę naukową i kliniczną. Aby książka była przejrzysta, na samym początku autorzy przedstawili zasady badania psychiatrycznego i dermatologicznego. Przygotowanie podręcznika ze styku dyscyplin medycznych nie jest łatwe, wymaga długich dysput dążących do wypracowania wspólnego stanowiska, dlatego autorzy starali się w treści podręcznika zawrzeć elementy ważne i ciekawe zarówno dla dermatologów, jak i psychiatrów. Książka jest kierowana do szerokiego grona odbiorców: lekarzy dermatologów, lekarzy psychiatrów, lekarzy specjalizujących się w powyższych dyscyplinach medycznych, a także psychologów klinicznych oraz studentów medycyny i psychologii. Publikacja, wypełniająca lukę na rodzimym rynku wydawniczym, jest wartościowym kompendium wiedzy medycznej, przydatnym w codziennej praktyce klinicznej. Autorzy zachęcając do lektury, mają nadzieję, że przedstawiona wiedza z zakresu psychodermatologii przyczyni się do holistycznego podejścia do chorych, o które w dzisiejszych czasach coraz trudniej. Ksiązka zawiera kolorowe ryciny ilustrujace choroby dermatologiczne oraz manifestacje skórne zaburzeń psychicznych. Cennym uzupełnieniem podręcznika są załączniki, czyli polskie wersje uznanych skal i kwestionariuszy, takich jak: VAS, DLQI, SCALPDEX i inne.
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu w anegdocie
Pod redakcją Adama Szeląga i Ewy Chlebdy-Sieragowskiej
Wrocław 2018 r.
ISBN: 978-83-7055-395-1
Number of pages: 222
Format: B5
Cover: hard
48 zł
Uczelnia pokazana przez pryzmat anegdot, z których można się dowiedziec o zwyczajach panujących w dawnej Akademii Medycznej we Wrocławiu, o niespotykanych dzisiaj, trudnych do zrozumienia i uwierzenia historiach, jakie przysarzyły się róznym osobom zwiazanym z Uczelnia. Wylania się z nich trochę inny świat, którego dzisiaj  już nie ma, ale który pozostał w pamięci autorów historyjek. Ich treść wprost udowadnia, że skądinąd surowi profesorowie  to zwykli ludzie, ze swoimi pasjami i słabościami, których poznanie było mozliwe tylko przy bezpośrednim kontakcie profesor - student, mistrz - uczeń.
Wrodzone zarośnięcie przełyku
Praktyczny przewodnik
Pod redakcją naukową Roberta Śmigla i Dariusza Patkowskiego
Publikacja recenzowana przez: prof. dr hab Krystynę Sawicz-Birkowską i prof. dr hab Czesława Stobę
Wrocław 2018 r.
ISBN: 978-83-7055-394-4
Number of pages: 313
Format: B5
Cover: soft with flaps
50 zł
Założeniem redaktorów jest, aby książka była praktycznym przewodnikiem pomocnym wszystkim zaangażowanym w pomoc dzieciom z zarośnięciem przełyku – zarówno lekarzom (w tym lekarzom pierwszego kontaktu), jak i terapeutom (np.: rehabilitantom, dietetykom, nauczycielom, psychologom) oraz rodzicom i opiekunom dzieci z zarośnięciem przełyku (bardzo ważna grupa odbiorców).
W książce zamieszczono rozdziały dotyczące aspektów badawczych, medycznych i praktycznych zarośnięcia przełyku. Rozdziały poświęcone embriologii, biologii molekularnej i genetyce oraz diagnostyce i leczeniu tej wady są adresowane przede wszystkim do specjalistów […]. W książce znajdują się również rozdziały interesujące i przystępne dla Czytelnika- niemedyka, a poświęcone omówieniu aspektów praktycznych opieki prenatalnej i postnatalnej, w tym opieki długoterminowej nad dziećmi z zarośnięciem przełyku, a także elementów poradnictwa genetycznego i przygotowania rodziców do kolejnej ciąży. (ze Wstępu prof. dr hab. Marii Sąsiadek)
Żywienie człowieka i analiza żywności wybrane zagadnienia
Wrocław 2018 r.
ISBN: 978-83-7055-391-3
Number of pages: 222
Format: B5
Cover: soft
40 zł
Podręcznik zawiera wybrane zagadnienia z bromatologii, czyli nauki o żywności (w języku greckim: broma – żywność, pożywienie, logos – nauka), jej jakości odżywczej i zdrowotnej. Przedstawiono w nim najważniejsze metody ilościowe i jakościowe, stosowane w analizie żywności do oznaczania zawartości składników odżywczych i zanieczyszczeń, a także do oceny sposobu żywienia człowieka. Podręcznik zawiera także zasady prawidłowego żywienia, zagadnienia związane z interakcją leków z pożywieniem oraz elementy analizy sensorycznej żywności. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunku farmacja i dietetyka, a także innych, związanych z analizą żywności. Wiedza na temat zależności: żywienie–zdrowie, a także: żywienie–leki–zdrowie daje możliwość wykorzystania jej w opiece farmaceutycznej i profilaktyce zdrowotnej.
Chirurgia dziecięca
Podręcznik dla studentów
Redakcja naukowa: Jerzy Czernik
Wrocław 2008 r., dodruk 2018 r.
ISBN: 978-83-7055-401-9
Number of pages: 356
Format: 17 x 24 cm
Cover: soft, lacquered
88 zł
Podręcznik daje wyczerpujący przegląd wybranych zagadnień, będących istotą chirurgii dziecięcej oraz w pełni odzwierciedla postęp w rozwoju tej dziedziny w okresie ostatnich 10 lat i obejmuje, oprócz metod standardowej diagnostyki, także diagnostykę i leczenie prenatalne wad oraz przedstawia nowe techniki określane mianem małoinwazyjnych, między innymi zabiegi endoskopowe oraz laparo- i torakoskopowe. Autorzy przedstawiają zagadnienia w sposób przejrzysty, oparty na pełnej znajomości tematu oraz własnym, bogatym doświadczeniu dydaktycznym i zawodowym. Poszczególne rozdziały są bogato ilustrowane kolorowymi i czarno-białymi rycinami.
Chemia kliniczna dla studentów analityki medycznej
Podstawy walidacji metody. Metody oznaczania wybranych parametrów biochemicznych
Publikacja recenzowana przez: dr hab. Agnieszkę Piwowar
Wrocław 2018 r.
ISBN: 978-83-7055-503-0
Number of pages: 342
Format: 17 × 24 cm
Cover: soft, lacquered
55 zł
-
Moja Akademia
Autor: Bogdan Łazarkiewicz
Wrocław 2017 r.
ISBN: 978-83-7055-239-8
Number of pages: 228
Format: B5
Cover: hard
45 zł
Książka pod tytułem "Moja Akademia" powstała na podstawie poprawionych i uzupełnionych 48 artykułów, które ukazywały się co miesiąc w latach 2012-2016 w "Gazecie Uczelnianej" Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
Handbook of Chemistry
for Students Faculty of Medicine and Faculty of Dentistry
Wrocław 2017 r.
ISBN: 978-83-7055-295-4
Number of pages: 282
Format: B5
Cover: soft, lacquered
40 zł
Podręcznik do chemii dla studentów Wydziału Lekarskiego i Lekarsko-Stomatologicznego
Każdy rozdział „Podręcznika do chemii” został podzielony na trzy podstawowe sekcje. Pierwsza z nich, zatytułowana „Zrozumienie problemu”, stanowi wprowadzenie do ćwiczeń laboratoryjnych. W tej części studenci mogą się zapoznać z budową i właściwościami fizykochemicznymi niektórych biomolekuł występujących w ludzkich tkankach i płynach ustrojowych. Część „Ćwiczenia laboratoryjne” zawiera opis doświadczeń chemicznych, które należałoby przeprowadzić podczas zajęć praktycznych. W ostatniej części studenci znajdą zagadnienia i pytania, które pomogą im się uczyć i utrwalić zdobytą wiedzę. Życząc powodzenia wszystkim studentom uczęszczającym na zajęcia z chemii medycznej, proszę, aby pamiętali, że unikalna struktura biocząsteczki jest ściśle związana z jej funkcją i udziałem w sekwencji reakcji biochemicznych zachodzących w organizmie człowieka. Prof. dr hab. Iwona Kątnik-Prastowska
Biochemia kliniczna
podręcznik do ćwiczeń dla studentów Oddziału Analityki Medycznej
Wrocław 2017 r.
ISBN: 978-83-7055-298-5
Number of pages: 132
Format: B5
Cover: soft
25 zł

„Biochemia kliniczna. Podręcznik do ćwiczeń dla studentów Oddziału Analityki Medycznej” pod redakcją dr hab. Jolanty Zuwały-Jagiełło jest bardzo interesującą pozycją wydawniczą. Ufam, że spotka się z dużym zainteresowaniem studentów, bo stanowi rodzaj przewodnika przedstawiającego zagadnienia z zakresu podstawy i osiągnięć biochemii klinicznej w prosty i przystępny sposób.

Książka składa się z 14 rozdziałów. Każdy z nich zawiera dwie części: teoretyczną, wprowadzającą studenta w tematykę wybranego zagadnienia, oraz praktyczną, przedstawiającą szczegółowo metodykę oznaczania wybranych parametrów biochemicznych. Doświadczenia są opisane bardzo przejrzyście, co ułatwia ich prawidłowe wykonanie przez studentów i właściwą interpretację uzyskanych wyników. Tematyka poszczególnych rozdziałów dotyczy zagadnień diagnostycznych istotnych z punktu widzenia praktycznego i naukowego. Uwzględnia nowoczesne metody stosowane w badaniach biochemicznych (np. proteomikę, powierzchniowy rezonans plazmonów), które z powodzeniem można wykorzystać zarówno w medycznych laboratoriach diagnostycznych, służąc pomocą przede wszystkim pacjentom, jak i w laboratoriach naukowo-badawczych.

dr hab. n. med. Eugenia Murawska-Ciałowicz, prof. nadzw.
Katedra Fizjologii i Biochemii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Elementy chemii fizycznej
dla studentów farmacji i analityki medycznej
Pod redakcją Witolda Musiała
Publikacja recenzowana przez: dr hab. Antoniego Jacka Szumnego, prof. nadzw.
Wrocław 2016 r.
ISBN: 978-83-7055-543-6
Number of pages: 162
Format: 17 × 24 cm
Cover: soft
20 zł
 
Psychiatria
Podręcznik akademicki
Pod redakcją: Andrzeja Kiejny i Krzysztofa Małyszczaka
Wrocław 2016 r.
ISBN: 978-83-7055-207-7
Number of pages: 496
Format: 17×24 cm
Cover: soft
55 zł
Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów, Zespół Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przygotował niniejszy podręcznik, który jest syntetycznym opracowaniem tematyki związanej z przedmiotem psychiatria realizowanym programowo na studiach medycznych i na niektórych kierunkach uniwersyteckich (psychologia, prawo, muzykoterapia).
Skrypt do ćwiczeń z syntezy i technologii środków leczniczych
Wrocław 2016 r.
ISBN: 978-83-7055-546-7
Number of pages: 270
Format: 17 × 24 cm
Cover: soft
32 zł
wydanie II poprawione i uzupełnione
Ćwiczenia z Biochemi
Skrypt dla Studentów II roku Wydziału lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Wrocław 2016 r.
ISBN: 978-83-7055-390-6
Number of pages: 80
Format: 17 × 24 cm
Cover: soft, lacquered
20 zł
 
Technologia Postaci Leku
Materiały do zajęć praktycznych
Wrocław 2016 r.
ISBN: 978-83-7055-583-2
Number of pages: 138
Format: 17×24 cm
Cover: soft, lacquered
22 zł
 
Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki
Skrypt dla studentów medycyny
Redakcja: Andrzej Hendrich, Krystyna Michalak
Wrocław 2005 r.
ISBN: 83-7055-334-6
Number of pages: 162
Format: 17 × 24 cm
Cover: soft, lacquered
16 zł
Ćwiczenia laboratoryjne są ważnym składnikiem programu biofizyki realizowanego na uczelniach medycznych. Program ćwiczeń został zmodyfikowany: wprowadzono ćwiczenia o tematyce dobieranej specjalnie pod kątem profilu studiów medycznych. Prawidłowe przygotowanie się do każdego z tych ćwiczeń wymaga od studenta poznania zagadnień określonych dla danego ćwiczenia z obowiązującego materiału. Ze względu na specyfikę ćwiczeń znalezienie w dostępnych podręcznikach niektórych zagadnień jest trudne lub wymaga zgromadzenia wiadomości z wielu książek. Skrypt opracowano, aby ułatwić przygotowanie się do ćwiczeń, usystematyzować gromadzoną wiedzę oraz ukazać cel prowadzonych doświadczeń. Zawiera opisy ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych na wszystkich wydziałach i kierunkach studiów medycznych.
Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej
Zbigniew Sztuba
Wrocław 2006 r.
ISBN: 978-83-7055-103-2
Number of pages: 40
Format: 17 × 24 cm
Cover: soft, lacquered
7 zł
 
Ćwiczenia z biochemii
Skrypt dla studentów Wydziału Lekarskiego
Wrocław 2016 r.
ISBN: 978-83-7055-551-1
Number of pages: 140
Format: 17 × 24 cm
Cover: soft, lacquered
30 zł
 
Dietetyka kliniczna
Redakcja naukowa: Elżbieta Poniewierka
ISBN: 978-83-7055-559-7
Wrocław 2016 r.
Number of pages: 172
Format: 17 × 24 cm
Cover: soft, lacquered
30 zł
 
Lab manual
for the students of dentistry of medical studies English Division
ISBN: 83-7055-402-6
Wrocław 2014 r.
Number of pages: 98
Format: 17 x 24 cm
Cover: soft, lacquered
15 zł
 
Neonatologia
Podręcznik dla studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego oraz lekarzy specjalizującyhc się w neonatologii, pediatrii , medycynie rodzinnej
Redakcja naukowa: Barbara Królak-Olejnik
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Urszula Godula-Stuglik, prof. dr hab. n. med. Jerzy Szczapa
Wrocław 2016 r.
ISBN: 978-83-7055-527-6
Number of pages: 264
Format: 17 × 24 cm
Cover: soft
30 zł
 
Neurotraumatologia cz. 2
Urazy czaszkowo-mózgowe i twarzowo-czaszkowe
Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy
Redakcja naukowa: Władysław Berny, Jerzy Rudnicki, Lesław W. Zub
Wrocław 2014 r.
ISBN: 978-83-7055-511-5
Number of pages: 256
Format: 17 x 24 cm
Cover: soft
45 zł
 
Rehabilitation for Medical Students
Redakcja naukowa: Zdzisława Wrzosek, Janusz Bolanowski, Edyta Sutkowska
Wrocław 2011 r.
ISBN: 978-83-7055-516-0
Wydanie pierwsze
Number of pages: 302
Format: 17 × 24 cm
Cover: soft, lacquered
88 zł
Udostępnienie niniejszego podręcznika powinno przyczynić się do lepszego zrozumienia zasad funkcjonowania procesu rehabilitacji, zasadnego stosowania, a tym samym do poprawy wyników leczenia i szeroko rozumianej jakości życia osób dotkniętych niepełnosprawnością. Są to oczekiwania autorów, którzy proszą korzystających z podręcznika – studentów anglojęzycznych – o uwagi dotyczące jego treści, zakresu i formy.
Vademecum umiejętności praktycznych lekarza rodzinnego
Redakcja naukowa: Andrzej Steciwko
Recenzenci:
dr hab. Marek Bochnia - laryngologia
dr hab. Jerzy Błaszczuk - chirurgia, ortopedia i traumatologia
prof. dr hab. Irena Choroszy-Król - laryngologia, chirurgia (części dotyczące badań mikrobiologicznych)
dr hab. Grażyna Durek - medycyna ratunkowa
dr hab. Marian Gryboś, prof. nadzw. - ginekologia i położnictwo
prof. dr hab. Halina Hańczyc - choroby wewnętrzne, badania diagnostyczne, zabigi diagnostyczno-lecznicze, neurologia, psychiatria
prof. dr hab. Roman Kurzbauer - medycyna ratunkowa
prof. dr hab. Zuzanna Morawska - pediatria
dr hab. Krystyna Raczyńska, prof. nadzw. - okulistyka
Wrocław 2007 r., dodruk 2009 i 2012 r.
ISBN: 978-83-7055-432-3
Number of pages: 382
Format: 17 × 24,5 cm
Cover: hard
59 zł
Podręcznik jest skierowany do studentów wydziału lekarskiego oraz lekarzy specjalizujących się w medycynie rodzinnej. Książka ma ułatwić zdobywanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu procedur diagnostycznych i terapeutycznych wykonywanych samodzielnie przez lekarza rodzinnego. Podręcznik jest przydatnym narzędziem w zdobywaniu wiedzy przez każdego lekarza, który wypełnia obowiązek ustawicznego kształcenia.